komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk
LOTTO

sobota, 23 marca 2019

Pelagii, Oktawiana

Budżet Wałbrzycha przyjęty

piątek, 28.12.2018 15:45 , komentarze: 1 , odsłony: 737
kategorie artykułu:

Przy 17 głosach "za", 2 "wstrzymujących się" (Anna Adamkiewicz, Renata Wierzbicka) i trzech głosach "przeciw" (Jerzy Langer, Cezary Kuriata, Beata Mucha) budżet Wałbrzycha na 2019 rok  został przyjęty.

Podczas ostatniej już w tym roku sesji Rady Miasta Wałbrzycha została podjęta najważniejsza uchwała – budżetowa w której zostały zaplanowane dochody w kwocie 735.142.122,00 PLN, a wydatki: 781.438.080,00 PLN. Deficyt to kwota: 46.295.958,00 PLN, która ma zostać pokryta kredytem. Stan zadłużenia miasta na dzień 31 XII 2018 to 599 milionów złotych.

Planowany budżet miasta na 2019 rok, to budżet inwestycji kontynuowanych i nowych. Zaplanowane zostało między innymi stworzenie 90 nowych miejsc w przedszkolach, podwyższenie jakości edukacji w szkołach podstawowych, objęcie kompleksowym wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcie pieczy zastępczej, rozwój infrastruktury DPS czy remonty sal gimnastycznych w szkołach. Zostały zaplanowane nowe inwestycje drogowe, także kontynuacja rozpoczętych  tj. przebudowa dróg wojewódzkich Nr 367 i 381 wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcin, budowa obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej Nr35, wybudowanie centrum przesiadkowego, przebudowa dróg powiatowych Nr 3401D i Nr 3402D, przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego i wiele innych. Duża część inwestycji planowana jest w ramach rewitalizacji lub podniesienia estetyki i dostępności komunikacyjnej miasta (dzięki czemu powstaną np. nowe parkingi).

Na zakończenie debaty nad budżetem głos zabrał prezydent, dr Roman Szełemej.

- Miasto realizuje dwa zasadnicze zadania - jedno to bieżące funkcjonowanie, a drugie to rozwój. Prawie nigdzie w Polsce, a jeżeli gdzieś – to absolutny wyjątek – nie ma miast, które nie mają długów. Wszystkie miasta zaciągają zobowiązania dla swojego rozwoju – one są większe lub mniejsze – powiedział prezydent, dr Roman Szełemej  

 

Wasze komentarze

Poddałbym w państwie penalizacji uchwalanie budżetów z deficytem. A argument,...
niedziela, 30.12.2018 12:35 autor: Gospodarz na swoim

czwartek, 21.3.2019 09:37
wtorek, 19.3.2019 10:34
1
piątek, 15.3.2019 11:46
środa, 13.3.2019 09:24
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki