komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk

wtorek, 4 sierpnia 2020

Dominika, Protazego

Jubileusz 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu

poniedziałek, 17.6.2019 13:42 , komentarze: 0 , odsłony: 569
kategorie artykułu:

14 czerwca w Teatrze im. H. Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa obchodziła jubileusz 20 lat istnienia. Jak podkreślał w swoim okolicznościowym wystąpieniu dr hab. Piotr Jurek – rektor, uczelnia służy przede wszystkim społeczeństwu regionu wałbrzyskiego.
Genezą jej powstania były liczne lokalne inicjatywy, dostrzegające skutki reformy administracyjnej państwa, m. in. likwidacji województwa wałbrzyskiego oraz transformacji ustrojowo-ekonomicznej. Droga, którą przemierzyła uczelnia w Wałbrzychu, rozpoczęła się 15 czerwca 1999 roku, kiedy to rozporządzeniem Rady Ministrów została powołana do życia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu - publiczna autonomiczna szkoła wyższa, której misją była i jest nadal działalność dydaktyczno-naukowa, organizacyjna, społeczno-kulturalna oraz sportowa w regionie wałbrzyskim. Na początku, kształcenie studentów realizowane było w ramach funkcjonujących specjalności, aż do kluczowego momentu, września 2004 roku, kiedy to Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wydało zgodę na ich przekształcenie w kierunki studiów. Dzisiaj PWSZ kształci na dziewięciu kierunkach studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie i inżynierskie) oraz na dwóch kierunkach magisterskich i jak zapowiedział rektor od 2020 roku oferta uczelni poszerzy się o kolejne, nowe, atrakcyjne dla młodych ludzi programy kształcenia.

Nie zabrakło wspomnień o osobach, które w szczególny sposób już zapisały się krótkiej, dwudziestoletniej historii. Ze szczególną atencją rektor przywołał postaci  pierwszego rektora uczelni, prof. dra hab. Czesława P. Dutki, śp. prof. dr hab. Elżbiety Lonc – rektor w latach 2008-2016, pierwszego długoletniego przewodniczącego Konwentu mgra inż. Henryka Gołębiewskiego oraz dra n. med. Romana Szełemeja, który funkcję przewodniczącego sprawował do 2018 r. (Ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zastąpiła Konwent nowym organem, tj. Radą Uczelni). Nie zapomniano o działalności na rzecz PWSZ w Wałbrzychu długoletniego (1999-2018) kanclerza, mgra Jana Zwierki.

Wystąpienie rektora wzbudziło sporo wzruszeń, tym bardziej, że wzbogacone zostało prezentacją multimedialną.

Prowadzenie kształcenia na kierunkach o profilu praktycznym zobowiązuje do wyposażania powierzchni dydaktycznych i permanentnego ich unowocześniania. Starania PWSZ w Wałbrzychu kolejny raz zostały docenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czego wyrazem było znalezienie się na liście 15-tu wyróżnionych państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce, w programie wsparcia kształcenia praktycznego, w ramach którego uczelnia dwukrotnie otrzymała milion złotych oraz ponad 15 mln złotych na przyszłe inwestycje.

Miłą częścią uroczystości było wręczanie okolicznościowych dyplomów, upominków i nagród, które otrzymali członkowie Konwentu (do 2018 r.), rektorzy dolnośląskich i opolskich uczelni, beneficjenci porozumienia podpisanego w kwietniu 2019 r., pracownicy uczelni za dwudziestoletnią pracę oraz nauczyciele akademiccy i pracownicy administracji uczelni, za wyróżniającą pracę. Dla wszystkich zgromadzonych upominek muzyczny przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Wałbrzychu.

Przemówienia okolicznościowe z życzeniami na kolejne lata dla Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu wygłosili: Krzysztof K. Zieliński, wicewojewoda dolnośląski, dr Sylwia Bielawska, wiceprezydent Wałbrzycha, Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna-Zdroju, mgr inż. Henryk Gołębiewski, wieloletni przewodniczący Konwentu uczelni, prof. dr hab. Marian Ursel, rektor Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, prof. Victar Tarantsei z Grodzieńskiego Uniwersytetu im. Janka Kupały oraz prof. dr hab. Robert Wiszniowski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 3.8.2020 09:50
poniedziałek, 3.8.2020 09:32
poniedziałek, 3.8.2020 09:25
piątek, 31.7.2020 09:47
czwartek, 30.7.2020 11:38
czwartek, 30.7.2020 09:54
poniedziałek, 27.7.2020 12:34
poniedziałek, 27.7.2020 12:32
poniedziałek, 27.7.2020 09:40
piątek, 24.7.2020 12:04
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki