Zagospodarowanie turystyczne na szczycie Suchawa

środa, 8.7.2020 11:48 575 0

Gmina Mieroszów pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.: "ROZWÓJ POTENCJAŁU PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM" w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V A Republika Czeska-Polska

Projekt przewidywał wykonanie i montaż wiaty drewnianej wraz z wyposażeniem, wykonanie stojaków na rowery oraz ławek drewnianych w pobliżu szczytów Suchawa oraz Waligóra, a także Schroniska PTTK Andrzejówka.

Ponadto zostaną wykonane materiały informacyjno-promocyjne w języku polskim i czeskim w tym:
✔przewodnik turystyczny zawierający atrakcje turystyczne na pograniczu polsko-czeskim
✔oraz adresy miejsc noclegowych znajdujących się w Gminie Mieroszów,
✔mapa turystyczna
✔oraz pocztówki promujące walory przyrodnicze i kulturowe pogranicza,

Głównym celem projektu jest wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu polsko-czeskiego poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej oraz odpowiedniej promocji pogranicza.

Całkowita wartość projektu: 17 183,34 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 15 115,83 EUR
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 889,16 EUR.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz