1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla Pałacu w Kiełczynie [ZOBACZ WIDEO, FOTO]

wtorek, 30.11.2021 14:12 3269 17

1 mln złotych od Fundacji Most the Most dla Pałacu w Kiełczynie – to efekt podpisanej umowy między Fundacją i Gminą Dzierżoniów na dofinansowanie rewaloryzacji zabytkowego Pałacu w Kiełczynie – zwycięzcy pilotażu konkursu Nasz Zabytek w województwie dolnośląskim. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Kiełczyna, Dzierżoniowa i okolic, otwartości na współpracę Gminy Dzierżoniów oraz grantowi od Fundacji Most the Most, Pałac w Kiełczynie nie tylko odzyska dawną świetność, ale także będzie miejscem integracji, edukacji i rozwoju dla mieszkańców.

Konkurs Nasz Zabytek to flagowy projekt Fundacji Most the Most inicjujący i wzmacniający zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych.  Konkurs „Nasz Zabytek” jest podzielony na dwie części: pierwsza część to wybór jednego zabytku w województwie a druga część to wybór pomysłów na sposób użytkowania zwycięskiego zabytku.  Pilotażowa edycja konkursu zorganizowana na Dolnym Śląsku spotkała się z ogromnym zainteresowaniem lokalnych społeczności i samorządów.

W I konkursie mieszkańcy województwa dolnośląskiego przesłali 250 zgłoszeń, w których wskazali 56 zabytków. Spośród nich zwyciężył Pałac w Kiełczynie. W II konkursie – na wybór funkcji społecznej Pałacu – mieszkańcy Dzierżoniowa, Kiełczyna i okolic ponownie aktywnie się zaangażowali zgłaszając wiele ciekawych pomysłów na wykorzystanie przez nich tego zabytkowego obiektu.

Po podpisaniu umowy Fundacja  Most the Most przekaże Gminie Dzierżoniów grant na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranych w konkursie funkcji społecznych. Docelowo w Pałacu powstaną: sala integracji społecznej, gdzie będą odbywać się spotkania, warsztaty i zajęcia tematyczne  – w tym dla seniorów; punkt informacji turystycznej połączony ze sklepikiem z rękodziełem; punkt biblioteczny z czytelnią, Izba Regionalna , w której prezentowana będzie bogata kolekcja eksponatów z obszaru gminy i regionu oraz przestrzeń do działalności lokalnych stowarzyszeń. Co ważne z punktu widzenia Fundacji, Gmina Dzierżoniów zdecydowała się zaprosić do współpracy studentów katedry Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, aby zaangażowali się w prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Pałacu.

Fundatorem Fundacji Most the Most jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który wspiera budowanie zaangażowania społecznego m.in. wokół takich inicjatyw jak konkurs Nasz Zabytek.

– Zaangażowanie społeczne to jeden z filarów naszej strategii. Oznacza ono budowanie i wzmacnianie kapitału społecznego poprzez aktywizację różnych grup społecznych. Fundacja Most the Most współrealizuje misję Banku. Inicjuje zaangażowanie mieszkańców mniejszych i większych miejscowości w obszarze związanym z kulturą. Wpiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, i w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna – uważa Beata Daszyńska – Muzyczka, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego i podkreśla:  – Przykładem tych działań jest konkurs Nasz Zabytek. Mieszkańcy Kiełczyna, Dzierżoniowa i okolic zaangażowali się w konkurs i ich zabytek zwyciężył. Dziś mogą czuć się lokalnymi bohaterami. Ich działanie przyniosło namacalne efekty. Dzięki grantowi od Fundacji Most the Most Pałac w Kiełczynie już niedługo nie tylko odzyska dawną świetność, ale także będzie miejscem integracji, edukacji i rozwoju dla mieszkańców.

Brygida Ślabska, Członek Zarządu Fundacji Most the Most przybliżyła podczas uroczystości idee konkursu Nasz Zabytek, jego przebieg i podkreśliła ogromne zaangażowanie społeczności gminy Dzierżoniów oraz całego województwa dolnośląskiego.

– Pilotażowa edycja konkursu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem lokalnych społeczności i samorządów. Mieszkańcy Dolnego Śląska pokazali, że nie tylko potrafią się zaangażować, ale także wykazują troskę o zabytki, które są świadectwem ich najbliższej historii. Taka postawa w połączeniu z otwartością na współpracę przedstawicieli samorządów oraz ze wsparciem ze strony Fundacji przynosi i będzie przynosić wiele wartościowych i satysfakcjonujących efektów  – powiedziała.

Brygida Ślabska dodała także, że podpisana dziś umowa to dopiero początek wspaniałej współpracy, między Fundacją Most the Most i społecznością Kiełczyna oraz samorządem Gminy Dzierżoniów. - Fundacja planuje współorganizować z właścicielem zabytku wydarzenia kulturalne i edukacyjne, na które już niedługo Państwa zaprosimy – dodała.

Marek Chmielewski, Wójt Gminy Dzierżoniów podkreślił znaczenie Pałacu w Kiełczynie dla regionu oraz docenił zaangażowanie się w projekt lokalnych społeczności.

– Pałac w Kiełczynie stanowi obiekt o dużym potencjale w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu, a także odgrywa niebagatelne znaczenie w historii gminy Dzierżoniów. Dlatego też od wielu lat staramy się, aby społeczność lokalna mogła na nowo odkryć jego wartość historyczną, kulturową i architektoniczną – powiedział Marek Chmielewski i dodał: – Wierzę, że dzięki zwycięstwu w pilotażu  konkursu Nasz Zabytek uda się nam zrobić kolejny wielki krok w kierunku przywrócenia obiektowi jego świetności. Co dla nas równie ważne, dużą rolę w kwestii przyszłej funkcji pałacu odegrali nasi mieszkańcy, którzy mogli zgłaszać swoje pomysły w tej kwestii fundacji Most the Most.

Pałac w Kiełczynie

Pałac znajduje się przy europejskim szlaku rowerowym EUROVELO oraz przy szlaku św. Jakuba. To przepiękny obiekt w stylu barokowym wybudowany na przełomie XVII i XVIII wieku. Pałac w XIX w. został poddany gruntownej przebudowie i taki pozostał do dziś.

Jest to obiekt o kształcie prostokąta, murowany z cegły. Budynek jest częścią zespołu pałacowo-parkowego z folwarkiem, w skład którego wchodzą jeszcze: park, pawilon ogrodowy, obora i stodoła. Właściciel zabytku, czyli gmina Dzierżoniów, od lat aktywnie prowadzi działania rewaloryzacyjne. Dzięki temu społeczność będzie mogła na nowo odkrywać wartość historyczną, kulturową i architektoniczną pałacu.

Gmina Dzierżoniów w 2021 r. przy wsparciu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonała wymiany pokrycia dachowego i wyremontowała pomieszczenia parteru. Ponadto z końcem 2020 r. uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości ok. 350 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na realizację robót budowlanych.

Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego pozwoliło na wymianę kolejnych 7 okien z parapetami na 1. piętrze. Dzięki temu można kontynuować prace remontowe w tych pomieszczeniach. Aktualnie do remontu pozostają I i II kondygnacja, elewacja, wymiana okien oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku i fragment przestrzeni parkowej pozostającej we władaniu gminy.

Dzięki kolejnym pracom restauratorskim i konserwatorskim możliwe będzie przywrócenie i wyeksponowanie wartości historyczno-artystycznych konstrukcji pałacu oraz udostępnienie zabytkowego obiektu mieszkańcom.

O Konkursie Nasz Zabytek

Konkurs „Nasz Zabytek” to projekt o charakterze regionalnym i lokalnym. Ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo objął wszystkie województwa każdego roku. Fundacja finalizuje pilotaż konkursu na Podlasiu i Dolnym Śląsku, aktualnie trwa też konkurs w województwach kujawsko-pomorskim i łódzkim.  W 2022 r. zostaną ogłoszone konkursy w kolejnych województwach.

O Fundacji Most the Most

Fundacja Most the Most jest niezależną organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Jej misją jest bowiem budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Fundacja Most the Most wspiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna.

Przeczytaj komentarze (17)

Komentarze (17)

poniedziałek, 06.12.2021 13:57
Najważniejsze żeby wójt wziął pod uwagę wagę i odpowiedzialność jaka...
piątek, 03.12.2021 16:27
Patrzę z zazdrością i marzę aby zarabiać 2 0 ...
niedziela, 05.12.2021 16:45
Ja nie zazdroszczę, bo teraz wypadałoby podwyższyć pensje pracownikom...
czwartek, 02.12.2021 16:01
Szkoda, że fundacja nie skontaktowała się z osobami, których pomysły...
TOJA czwartek, 02.12.2021 19:40
Dać niedobrze, nie dać to samo.Jojczenie nie wiadomo na co,...
czwartek, 02.12.2021 12:48
A inflacja już 7,7%. Czyli dodali dali emerytom 1000 zł
Autor czwartek, 02.12.2021 12:50
I zabrali poprzez inflację 1500 zł. To woła o pomstę...
czwartek, 02.12.2021 09:38
Ciekawek który znajomy ma firme budowlaną i wygra przetarg i...
Autor czwartek, 02.12.2021 12:44
Tylko PiS kupuje 2 razy droższe respiratory i maseczki. Ty...
czwartek, 02.12.2021 12:05
BGK - worek bez dna ;)
Autor czwartek, 02.12.2021 08:37
Tylko dla kogo to wszystko. 500 osób dziennie umiera na...
czwartek, 02.12.2021 08:43
teraz ważna jest Ochojska , Lempart i obrona granic
czwartek, 02.12.2021 09:22
pis traci poparcie
czwartek, 02.12.2021 09:26
bo nie wprowadza kontroli kontroli kontrolujących, a lasy wciąż otwarte
czwartek, 02.12.2021 08:39
uwaga na lotne brygady
Pralnia chemiczna środa, 01.12.2021 23:16
Świetne miejsce na zloty LKGBTQ.WA +-
czwartek, 02.12.2021 08:15
Ups- najwyraźniej zdarza się, ze pralnia chemiczna wypierze...