komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

środa, 28 lipca 2021

Aidy, Marceli

29.06 Sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

wtorek, 22.6.2021 12:06 , komentarze: 0 , odsłony: 325
kategorie artykułu:

29 czerwca o godzinie 9:00 odbędzie się sesja Rady Powiatu Dzierżoniowskiego. Po kilku miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, obrady ponownie zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej. Do tej pory bowiem zarówno komisje, jak i sesje odbywały się w formie zdalnej.

Głównym tematem sesji będzie debata nad Raportem o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok. Radni zdecydują również o tym czy udzielić Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego wotum zaufania. Oprócz tego rada oceni realizację budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok.

Poniżej pełny porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
4. Raport o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok:
a debata nad raportem,
b opinie komisji Rady Powiatu o raporcie,
c podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 229).
5. Ocena realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok:
a zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok- wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu- Pana Grzegorza Kosowskiego oraz Skarbnika Powiatu- Pani Iwony Swendrak- Zając,
b wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok,
c wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2020 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego- wystąpienie Przewodniczącego Komisji- Pana Tomasza Mitraszewskiego,
d wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok,
e wysłuchanie opinii Komisji Rady Powiatu,
f przedstawienie stanowisk Klubów Radnych,
g dyskusja (wystąpienia radnych i gości zapisanych na liście mówców).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2020 rok (projekt nr 230).
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok (projekt nr 231).
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt nr 233).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku (projekt nr 232).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok (projekt nr 234).
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 235).
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconej przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w miesiącu maju 2021r.
13. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady i działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
14. Informacje bieżące i oświadczenia Radnych.
15. Zamknięcie sesji.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 5 godz temu
1
dzisiaj, 3 godz temu
1
wtorek, 27.7.2021 09:15
poniedziałek, 26.7.2021 19:00
poniedziałek, 26.7.2021 14:23
2
poniedziałek, 26.7.2021 07:15
poniedziałek, 26.7.2021 07:00
piątek, 23.7.2021 10:00
7
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE