komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

sobota, 4 lipca 2020

Odona, Malwiny

30 lat samorządu w gminie Pieszyce

czwartek, 28.5.2020 13:35 , komentarze: 24 , odsłony: 6218
kategorie artykułu:

Odrodzony Samorząd w gminie Pieszyce, tak jak każdy z blisko dwóch i pół tysiąca tworzących się samorządów wyzwolił niezwykłą aktywność wielu ludzi, którzy poświęcając swój czas, wiedzę i energię, chcieli pracować dla dobra swojej lokalnej ojczyzny.

- Podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Pieszyc w dniu 8 czerwca 1990 roku wybrano pierw­szego przewodniczącego Rady Miejskiej Pieszyc - Tadeusza Urbana, a fotel burmistrza Pieszyc radni powierzyli Wandzie Jaroch. Pierwszym i najpoważniejszym zadaniem jakie zostało postawione przed nowo powstałym samorządem była komunalizacja mienia pozosta­wionego po różnych instytucjach systemu komunistycznego. Na nowo trzeba było zorganizować Urząd Miasta, utworzono lokalną policję, sołectwo w Bratoszowie, Liceum Gospodarcze oraz uchwalono herb Gminy Pieszyce - mówi Ryszard Kondrat, obecny przewodniczący RM Pieszyc.

Poniżej prezentujemy wszystkie kadencje radnych.

                 OSIEM KADENCJI WŁADZ SAMORZĄDOWYCH GMINY PIESZYCE 1990 - 2018

               SKŁAD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH PIESZYC I KADENCJI (08.06.1990 – 05.1994)

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Tadeusz Urban, Czesława Początek

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:

Krzysztof Kręt, Wiesław Michalczyszyn, Jacek Stecki

Radni I kadencji:

Krystyna Bolesławska, Bronisław Dudziński, Janusz Dziedzic, Zdzisław Janik, Wanda Jaroch, Zdzisław Jeżewski, Krzysztof Kręt, Lidia Łyżwa (Marzec), Stanisław Mazur, Wiesław Michalczyszyn, Wiesława Michałowska, Dariusz Ożóg, Czesława Początek, Ryszard Rosiński, Zdzisław Siemsia, Jacek Stecki, Andrzej Szymański, Mirosław Urban, Ryszard Urban, Tadeusz Urban, Ryszard Winiarski, Bolesław Wysoczański

Burmistrz Pieszyc:

Wanda Jaroch

Sekretarz Gminy Pieszyce:

Franciszek Węgiel

Skarbnik Gminy Pieszyce:

Regina Nogaczewska (04.09.1990 – 31.08.1991), Kazimierz Wrona (04.03.1992 – 31.12.2017)

Członkowie Zarządu Gminy Pieszyce:

Krzysztof Kręt, Wanda Jaroch, Lidia Łyżwa (Marzec), Jacek Stecki, Mirosław Urban, Tadeusz Urban, Janusz Dziedzic, Wiesław Michalczyszyn, Zdzisław Siemsia, Dariusz Ożóg, Zdzisław Jeżowski

                SKŁAD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH PIESZYC II KADENCJI (1994 – 1998)

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pieszyc:

Elżbieta Zajączkowska, Czesława Początek

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:

Tadeusz Bełtacz, Aleksandra Brzeźniak, Józef Peć, Stanisław Fuławka

Radni II kadencji:

Tadeusz Bełtacz, Mirosław Bochen, Aleksandra Brzeźniak, Jan Dudziński, Janusz Dziedzic  (zm. 26.08.1997) - Bożena Stecka (22.12.1997- 06.1998 - wybory uzupełniające), Stanisław Fuławka, Zbigniew Gajdamowicz, Stefan Gorlicki, Wanda Jaroch, Jan Klementowski, Szczepan Białecki, Krzysztof Kręt, Grażyna Król, Stanisław Mazur, Dariusz Ożóg, Krzysztof Pawlaczek, Józef Peć, Czesława Początek, Stanisław Rupa, Andrzej Szymański, Grzegorz Wąsowicz, Elżbieta Zajączkowska, Lucja Zarzycka

Burmistrz Pieszyc:

Janusz Borek

Wiceburmistrz Pieszyc:

Andrzej Szymański, Włodzimierz Cichy

Sekretarz Pieszyc:

Franciszek Węgiel, Włodzimierz Cichy

Skarbnik Gminy Pieszyce:

Kazimierz Wrona

Członkowie Zarządu Gminy Pieszyce:

Janusz Borek, Jan Klementowski, Dariusz Ożóg, Krzysztof Kręt, Józef Peć, Grażyna Król, Stanisław Rupa, Aleksandra Brzeźniak, Andrzej Szymański, Włodzimierz Cichy, Lucja Zarzycka, Janusz Dziedzic, Tadeusz Bełtacz, Mirosław Bochen

                                              Na zdjęciu skład władz samorządowych Pieszyc III kadencji.

                   SKŁAD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH PIESZYC III KADENCJI (1998 – 2002)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:

Tadeusz Urban

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:

Mirosław Bogucki, Andrzej Jando, Małgorzata Fiks

Radni III kadencji:

Tadeusz Bełtacz, Henryk Boczkowski, Mirosław Bogucki, Janusz Borek, Zbigniew Bujak, Bożena Czerkawska, Beata Czerniejewska, Małgorzata Fiks, Andrzej Jando, Danuta Kaczor, Urszula Kordiak, Grażyna Król, Wacław Malaga, Mirosław Obal, Józef Peć, Elżbieta Zajączkowska, Stanisław Rupa, Ryszard Siarka, Krzysztof Tulej, Norbert Twardy, Tadeusz Urban, Lucja Zarzycka, Mieczysław Pajcz

Burmistrz Pieszyc:

Mirosław Obal

Wiceburmistrz Pieszyc:

Norbert Twardy

Sekretarz Pieszyc:

Włodzimierz Cichy

Skarbnik Gminy Pieszyce;

Kazimierz Wrona

Członkowie Zarządu Gminy Pieszyce:

Henryk Boczkowski, Zbigniew Bujak, Beata Czerniejewska, Urszula Kordiak,

Mirosław Obal, Krzysztof Tulej, Norbert Twardy

                      SKŁAD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH PIESZYC IV KADENCJI (2002 – 2006)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:

Tadeusz Urban

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:

Regina Drążczyk, Zygmunt Hadyś

Radni  IV kadencji:

Henryk Boczkowski, Wiesław Cholewa, Beata Czerniejewska, Regina Drążczyk, Małgorzata Fiks, Zygmunt Hadyś, Ryszard Kondrat, Tadeusz Kożuch, Elżbieta Ołoszczyńska, Dariusz Ożóg, Norbert Twardy (Teresa Pawełoszek  - wybrana  w wyborach uzupełniających – zrzeczenie się mandatu przez N. Twardego), Stanisław Rupa, Ryszard Siarka, Krzysztof Tulej, Tadeusz Urban

Burmistrz Pieszyc:

Mirosław Obal

Wiceburmistrz Pieszyc:

Norbert Twardy

Skarbnik Gminy Pieszyce:

Kazimierz Wrona

                 SKŁAD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH PIESZYC V  KADENCJI (2006 – 2010)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:

Urszula Kordiak, Ryszard Kondrat

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:

Krzysztof Galiak

Radni V kadencji:

Wojciech Bośka, Wiesław Cholewa, Beata Czerniejewska, Regina Drążczyk, Małgorzata Fiks, Krzysztof Galiak, Anita Hałuszko, Danuta Kaczor, Ryszard Kondrat, Urszula Kordiak, Adam Łuniewski, Benedykt Opalski, Stanisław Rupa, Piotr Stanik, Ryszard Winiarski

Burmistrz Pieszyc:

Mirosław Obal

Wiceburmistrz Pieszyc:

Norbert Twardy, Dariusz Radziewicz

Skarbnik Gminy Pieszyce:

Kazimierz Wrona

                    SKŁAD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH PIESZYC VI  KADENCJI (2010 – 2014)

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pieszyc:

Urszula Kordiak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:

Wojciech Bośka

Radni VI kadencji:

Henryk Boczkowski, Wojciech Bośka, Beata Czerniejewska, Regina Drążczyk Małgorzata , Fiks, Danuta Kaczor, Urszula Kordiak, Zdzisław Oleksiak, Elżbieta Ołoszczyńska, Józef Przeorek, Tadeusz Sadecki, Bernadetta Szczypka, Bronisława Tukalska, Monika Wagnerowska, Elżbieta Zajączkowska

Burmistrz Pieszyc:

Mirosław Obal

Wiceburmistrz Pieszyc:

Brzozowski Paweł

Skarbnik Gminy Pieszyce:

Kazimierz Wrona

Sekretarz Gminy Pieszyce

Sylwia Orlińska

                                                        Na zdjęciu Rada Miejska Pieszyc 2014-2018

                SKŁAD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH PIESZYC VII  KADENCJI (2014 – 2018)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:

Ryszard Kondrat

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:

Stanisław Karpierz

Radni VII kadencji:

Henryk Chojnacki, Beata Czerniejewska, Sławomir Górski, Anita Hałuszko, Danuta Kaczor (zm. 16.03.2017) - Barbara Kurdziel, Stanisław Karpierz, Ryszard Kondrat, Urszula Kordiak, Tadeusz Kożuch, Adam Łuniewski, Paweł Michołap, Elżbieta Ołoszczyńska, Benedykt Opalski, Grzegorz Pręcikowski, Tadeusz Sadecki

                                     Burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna-Enozel podczas inauguracji VII kadencji.

Burmistrz Pieszyc:

Dorota Konieczna-Enözel

Wiceburmistrz Pieszyc:

Paweł Brzozowski, Krzysztof Galiak

Skarbnik Gminy Pieszyce:

Kazimierz Wrona - przejście na emeryturę, Marta Brzuszkiewicz

Sekretarz Gminy Pieszyce

Sylwia Orlińska, Zaruski Arkadiusz

               SKŁAD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH PIESZYC VIII  KADENCJI (2018 – 2023)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:

Ryszard Kondrat

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc:

Stanisław Karpierz

Radni VIII kadencji:

Henryk Chojnacki, Sławomir Górski, Anita Hałuszko, Stanisław Karpierz, Ryszard Kondrat, Urszula Kordiak, Aleksandra Kowalczyk, Tadeusz Kożuch, Adam Łuniewski, Małgorzata Moździerz, Benedykt Opalski, Grzegorz Raczek, Czesław Sobecki, Piotr Suchy, Krzysztof Tulej

Burmistrz Pieszyc:

Dorota Konieczna-Enözel

Wiceburmistrz Pieszyc:

Krzysztof Galiak

Skarbnik Gminy Pieszyce:

Marta Brzuszkiewicz

Sekretarz Gminy Pieszyce

Zaruski Arkadiusz

Radni, którzy odeszli do wieczności:

  1. Janusz Dziedzic – radny I i II kadencji.
  2. Zdzisław Janik – radny I kadencji.
  3. Zdzisław Jeżewski – radny I kadencji.
  4. Stanisław Mazur – radny I i II kadencji.
  5. Bolesław Wysoczański – radny I kadencji.
  6. Jan Klementowski – członek zarządu II kadencji, radny II kadencji.
  7. Józef Peć – członek zarządu II kadencji, radny II  i III kadencji.
  8. Lucja Zarzycka – członek zarządu II kadencji, radna II i III  kadencji.
  9. Szczepan Białecki – radny II kadencji.
  10. Danuta Kaczor – radna III, V, VI i VII kadencji.

Źródło: UMiG Pieszyce

 

Wasze komentarze

Bogu dziękować za nią .więcej zrobiła w...
czwartek, 04.06.2020 22:05 autor: jankowska
CELNIE
sobota, 30.05.2020 18:14 autor:
TEJ PANI JUŻ DZIĘKUJEMY.
piątek, 29.05.2020 17:35 autor: pieszyczanin
Pieszyce po 1990 chylą się ku upadkowi. Nie ma fabryk...
czwartek, 28.05.2020 19:25 autor: Walerian Domanski
Racja. Kobieta niczemu nie jest winna cudów nie zdziała ale...
czwartek, 28.05.2020 20:09 autor: Mieszkaniec gornych
Ważne, że jest POPRAWNA POLITYCZNIE.
piątek, 29.05.2020 00:13 autor: POsztab
Szczególnie Pieszyce Dolne i Górne.
piątek, 29.05.2020 00:23 autor: walerian domanski
Porównując ta Panią a poprzedniego burmistrza wiele widać na plus....
piątek, 29.05.2020 06:59 autor: Mieszkaniec gornych
A jest STREFA RELAKSU z europalet?
czwartek, 28.05.2020 23:50 autor: Trzachu
Jedna wielka mafia i nic więcej....
czwartek, 28.05.2020 17:31 autor:
Raz sierpem, raz młotem w czerwoną...
czwartek, 28.05.2020 22:50 autor: pom. alternat.
pieszyce to wieś powinien być wójt a nie burmistrz
czwartek, 28.05.2020 20:22 autor:
Darmozjady
czwartek, 28.05.2020 18:54 autor:
Banda pasożytów.
czwartek, 28.05.2020 17:32 autor: -666
piątek, 3.7.2020 20:30
33
piątek, 3.7.2020 11:45
14
piątek, 3.7.2020 08:15
23
środa, 1.7.2020 10:15
4
wtorek, 30.6.2020 12:20
373
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Mati Autogaz
Mati Autogaz
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa