komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

środa, 22 września 2021

Tomasza, Maurycego

35-lecie działalności bielawskiego Cechu

czwartek, 15.10.2020 13:30 , komentarze: 2 , odsłony: 2835
kategorie artykułu:

Rok 2020 jest rokiem jubileuszowym organizacji bielawskich rzemieślników. 35 lat temu, w dniu 1 maja 1985 roku, zawiązał się Komitet Założycielski złożony z rzemieślników działających na terenie Bielawy, którego celem było powołanie do życia własnej organizacji społeczno-samorządowej.

Potrzeba powołania takiej jednostki wynikała z dużej ilości zakładów (ponad 300), zrzeszonych wówczas w Cechu Rzemiosł Różnych w Dzierżoniowie. Funkcjonowanie tych zakładów na terenie Miasta Bielawy wymagało posiadania bezpośredniej reprezentacji środowiska rzemieślniczego w kontakcie z władzami samorządu lokalnego.

Komitet Założycielski, w skład którego wchodzili: Jerzy Bacia, Marian Baranowski, Janusz Cąber, Antoni Daciuk, Zbigniew Dragan, Andrzej Kalinowski, Konstanty Kawardzis, Leon Kowalski, Kazimierz Kuć, Zdzisław Kuzyk, Andrzej Nowakowski i Kazimierz Rachowiecki przygotował materiały niezbędne do powołania nowej jednostki cechowej.

Stało się to na mocy Uchwały nr 22/1985 z 10.06.1985 roku Izby Rzemieślniczej w Wałbrzychu, powołującej Cech Rzemiosł Różnych w Bielawie z siedzibą przy ul. Thelmana 31 (obecnie 3-maja 31). Od 2007 roku, kiedy to Cech wydzierżawił od Urzędu Miasta Bielawa budynki w Górnej części Bielawy, siedziba Cechu mieści się przy ul. Polnej 2.

Poprzez członkostwo początkowo w Izbie Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy, następnie od 2013 roku w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, a od 2019 roku w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu, nasz Cech stanowi element ogólnopolskiej struktury organizacyjnej rzemiosła polskiego, reprezentowanej na szczeblu centralnym przez Związek Rzemiosła Polskiego z siedzibą w Warszawie.

Pierwszym Starszym Cechu został wybrany Jan Trzeciak – fryzjer, który pełnił tę funkcję przez 2 kadencje, tj. 8 lat. Kolejne dwie kadencje, również 8 lat stanowisko Starszego Cechu piastował Zbigniew Dragan - piekarz, a następnie Kazimierz Rachowiecki - elektryk, który pełni tę funkcję aktualnie po raz piąty.

W związku ze zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą, Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie podjęło decyzję o rozszerzeniu swojej oferty organizacyjnej, także dla innych Przedsiębiorców, nie posiadających statutu Rzemieślnika. Obecnie możliwość zrzeszenia się w Cechu mają także osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie ogólnie rozumianej „małej przedsiębiorczości” (kupcy i przedsiębiorcy z różnych branż), a więc organizacja nasza, jako Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie zrzesza także wielu różnych nie rzemieślniczych przedsiębiorców.

Pierwszy okres działalności, był okresem bardzo prężnym w rozwoju przedsiębiorczości, w tym zakładów rzemieślniczych. W roku 1986 Cech zrzeszał 328 Członków, z których ponad 50% stanowiły zakłady rzemieślnicze nowo utworzone. W latach następnych proces ten został stopniowo wyhamowany. Począwszy od 1989 roku, tj. od momentu zmiany ładu gospodarczego i stanu prawnego w Polsce, w Cechu zarejestrowano spadek ilości zakładów rzemieślniczych na terenie Miasta Bielawa. W roku jubileuszu Cech zrzesza 60 zakładów.

Niezależnie od zmieniających się warunków funkcjonowania, w całym okresie działalności, Cech realizował i realizuje nadal aktywnie proces szkolenia uczniów w zawodach rzemieślniczych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy w Polsce, od 2003 roku Cech prowadzi Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy CRRiMP w Bielawie, Branżowa Szkoła I Stopnia CRRiMP w Bielawie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego CRRiMP w Bielawie.

Od kilkunastu lat dla podkreślenia obecności rzemiosła w Bielawie, Cech współorganizuje polsko-czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej w ramach, których organizowane jest co roku Misterium Chleba – konkurs chleba dla piekarzy z powiatu dzierżoniowskiego, a także wystawy malarskie oraz rękodzieła bielawskich artystów. Uroczyście pasujemy najwyższym odznaczeniem w rzemiośle Szablą im. Jana Kilińskiego czeladników i mistrzów w danym zawodzie, organizujemy próbne egzaminy czeladnicze dla uczniów naszej szkoły, a także obowiązkowy sprawdzian fryzjerski dla uczniów Zespołu Szkół CRR w Bielawie oraz Międzyszkolne Potyczki Sportowe o Puchar Starszego Cechu, Giełdę Edukacji i Pracy oraz Festiwal Zdolności i Umiejętności.

Należy mieć nadzieję, że rzemiosło bielawskie jeszcze lepiej sprosta nowym wyzwaniom przyszłości i okaże się sprawne w działaniu w trudnych zasadach wolnorynkowych oraz będzie w stanie funkcjonować dla dobra młodzieży oraz  mieszkańców naszego Miasta Bielawy, jak i całego naszego regionu.

Cech zdaje sobie sprawę z tego, że przed nim kolejne wyzwania, ale działając wspólnie i aktywnie, poradzimy sobie z niejednym problemem. Dlatego pragniemy gorąco podziękować tym wszystkim osobom, które czynnie uczestniczą w życiu Cechu i dbają o rozwój naszej szkoły oraz społeczności rzemieślniczej.

                                                                   /-/Katarzyna Wierzbicka

                                                                    Dyrektor Biura Cechu

 
Nowy wątek


Wasze komentarze

Kawał historii miasta - gratulacje, Panie i Panowie!
czwartek, 15.10.2020 14:41 autor:
wczoraj, 18 godz temu
wczoraj, 18 godz temu
poniedziałek, 20.9.2021 16:00
poniedziałek, 20.9.2021 11:22
2
poniedziałek, 20.9.2021 15:10
poniedziałek, 20.9.2021 15:05
1
poniedziałek, 20.9.2021 15:00
1
poniedziałek, 20.9.2021 12:00
poniedziałek, 20.9.2021 09:40
1
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Mati Autogaz
Mati Autogaz
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec