komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

wtorek, 2 czerwca 2020

Marianny, Marcelina

Dzierżoniów: sesja absolutoryjna online - zapraszamy 25 maja

wtorek, 19.5.2020 13:12 , komentarze: 0 , odsłony: 692
kategorie artykułu:

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium, potwierdzające prawidłowe wykonanie ubiegłorocznego budżetu, będzie jednym z ważniejszych tematów najbliższej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa. W trakcie obrad zaplanowana jest m.in. debata nad Raportem o Stanie Miasta za 2019 rok, radni zdecydują także o tym, czy miasto powoła spółkę kapitałową "Energia Komunalna".

Zadaniem spółki będzie zdobywanie zewnętrznych pieniędzy, zarządzanie zasobami energetycznymi gminy i rozwój odnawialnych źródeł energii. Jedno z pierwszych zadań po utworzeniu spółki to zdobycie unijnych pieniędzy na uruchomienie pierwszej na terenie ziemi dzierżoniowskiej farmy fotowoltaicznej oraz na montaż instalacji fotowoltaicznych na miejskich obiektach użyteczności publicznej. Spółka będzie się także zajmować m.in. obsługą miejskiego systemu oświetlenia i  koordynacją zawierania umów na zakup energii.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (27 kwietnia 2020 r.).

4. Przedstawienie Raportu o stanie miasta za 2019 r.

5. Debata na temat Raportu o stanie miasta za 2019 rok.

6. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierżoniowa wotum zaufania.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2019 rok (projekt nr 161).

11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dzierżoniowa.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierżoniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok (projekt nr 162).

Przerwa w obradach

14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów pod firmą Energia Komunalna Spółka z ograniczona odpowiedzialnością – projekt nr 163.

15. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia – projekt nr 164.

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa na 2020 rok – projekt nr 165.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów – projekt nr 166.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów – projekt nr 167.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów – projekt nr 168.

20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2020 rok – projekt nr 169.

21. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

22. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach, w tym o braku odpowiedzi terminowych.

23. Wolne wnioski i informacje.

24. Zamknięcie sesji.

UM Dzierżoniów

 

Wasze komentarze

piątek, 29.5.2020 13:45
poniedziałek, 25.5.2020 11:10
1
piątek, 22.5.2020 11:00
poniedziałek, 16.3.2020 10:05
poniedziałek, 16.3.2020 09:45
czwartek, 23.1.2020 15:00
7
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Mati Autogaz
Mati Autogaz