Dzierżoniowska Policja podsumowała 2022 r.

środa, 25.1.2023 14:30 674 2

25 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie odbyło się podsumowanie wyników pracy jednostki za 2022 rok. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Paweł Barski, kierownictwo jednostki oraz zaproszeni goście w osobach lokalnych samorządowców, także Prokuratora Rejonowego Tomasza Fedorszczaka.

Narada rozpoczęła się od multimedialnej prezentacji wyników pracy poszczególnych służb w oparciu o nakreślone przez jednostki nadrzędne mierniki i wskaźniki.

Dzierżoniowska jednostka w minionym roku zrealizowała zdecydowaną większość nakreślonych przez Komendanta Głównego i Komendanta Wojewódzkiego mierników służby. Prowadzący prezentację Komendant Powiatowy insp. Monika Kudła-Myślicka podkreśliła, że był to kolejny dobry rok. Oczywiście za tak dobrymi wynikami zawsze stoją ludzie, policjanci i pracownicy Policji, którzy na co dzień z pasją i zaangażowaniem wykonują swoje zadania.

Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Policji insp. Paweł Barski w swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał bardzo dobrą pracę funkcjonariuszy, która przełożyła się na zrealizowane zadania, jakie stawiane były przed jednostką. Oczywiście jak zawsze są obszary, które wymagają poprawy, jednak nie przesłoniły one bardzo pozytywnego wizerunku zarządzania jednostką oraz osiągniętych wyników. Kierownictwu i funkcjonariuszom przekazał podziękowania za codzienne zaangażowanie i życzenia dalszych sukcesów.

Przychylne słowa padły także z ust Starosty i Prokuratura Rejonowego. Komendant Powiatowy Policji podziękował wszystkim policjantom oraz gościom podkreślając, że w 2023r. priorytetem będzie poczucie bezpieczeństwa i zadowolenie obywateli z jakości pracy policjantów.

nadkom. Marcin Ząbek
    KPP Dzierżoniów

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

środa, 25.01.2023 16:34
Dajcie komendę spocznij
środa, 25.01.2023 19:26
Pokaz idiotow w sprawozdaniu