komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

wtorek, 29 września 2020

Michala, Gabriela

Gmina Dzierżoniów: dobry rok dla działań społecznych

czwartek, 13.2.2020 08:00 , komentarze: 7 , odsłony: 2597
kategorie artykułu:

2019 to kolejny rok, w którym odniesiono wiele sukcesów w działaniach prospołecznych. Był to przede wszystkim wyjątkowy rok dla organizacji pozarządowych. Zrealizowały one 55 zadań publicznych o wartości ok. 235 tys. zł. Wśród nich były bardzo ciekawe projekty, m.in. "Plener rzeźbiarski we Wsi Okrągłego Zamku", "Prowadzenie Klubu Seniora 60+ w Mościsku", "Placyk przy skałkach wizytówką Kamiennego Szlaku" czy "Bal Wszystkich Świętych".

Jednak najważniejszy fakt to zrealizowanie przez gminne stowarzyszenia 9 projektów infrastrukturalnych, w efekcie których w przestrzeni publicznej pojawiły się nowe atrakcje turystyczne i rekreacyjne, m.in. Gnejsy we Włókach, "Park pod kasztanami" w Owieśnie czy pole do minigolfa w Uciechowie. Środki na ten cel w wysokości 193 300 zł pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a pozostawały w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania "Ślężanie". Pozyskanie środków na te zadania przez organizacje pozarządowe i ich realizacja to wielka odwaga i odpowiedzialność za swoje miejscowości.

Również gmina Dzierżoniów realizowała ciekawe projekty dla mieszkańców. Gmina jest partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, co pozwala na korzystanie ze specjalnej puli środków. W 2019 r. zrealizowano dwa ciekawe projekty o łącznej wartości ponad 107 tys. zł:

  • "Kuźnia wiedzy i doświadczeń w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu" to projekt skierowany do mieszkańców naszej gminy oraz partnerów projektu: gminy Kłodzko i Lubawka. W ramach tego zadania zostały zaprezentowane talenty i umiejętności mieszkańców w obszarze szeroko rozumianej kultury.
  • "Sprawny, aktywny, potrzebny - aktywizacja seniorów z gmin wiejskich na rzecz walki z wykluczeniem społecznym" to z kolei projekt, którego uczestnikami były aktywne i utalentowane osoby w jesieni wieku z gminy Dzierżoniów (lider projektu) oraz z gmin partnerskich: Gogolin, Cekcyn, Gniewino.

Na uwagę zasługuje także ciekawe zadanie o wartości 16 623 zł pt. "Ciasteczkowy zawrót głowy" zrealizowane w ramach projektów grantowych LGD "Ślężanie" przez Bibliotekę Publiczną Gminy Dzierżoniów. Wartością merytoryczną projektu było wykreowanie przez mieszkanki naszych miejscowości ciastka, które nawiązuje do tematyki poszczególnych wsi i może z czasem zostać lokalną pamiątką czy produktem charakterystycznym dla miejscowości. Szczególnie zapamiętanym przez uczestników elementem projektu było spotkanie warsztatowe z Katarzyną Bosacką.

W 2019 r. gmina Dzierżoniów pozyskała środki w kwocie 1 250 000 zł wzmacniające rozwój społeczności gminy z rządowych programów Senior + i Maluch +. Dzięki temu wyremontowano część pałacu w Piławie Dolnej, gdzie powstał Klub Senior +, a także poddano przebudowie budynek po gminnym gimnazjum, gdzie już 1 czerwca 2020 r. zostanie otwarty oczekiwany przez mieszkańców pierwszy w gminie żłobek. Dużym sukcesem jest pozyskanie środków unijnych na funkcjonowanie tego żłobka. Dzięki uzyskanej kwocie wsparcia w wysokości 1 333 705 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) w ramach programu "Żłobek równych szans", gmina będzie mogła zapewnić wyposażenie i utrzymanie placówki.

Warto wspomnieć także o dwóch inwestycjach infrastrukturalnych, które służyć będą rozwojowi aktywności lokalnej społeczności. Zrealizowano je z udziałem środków PROW 2014-2020. Po wielu latach starań powstała sala wiejska w Książnicy, która będzie pełnić także wiele innych funkcji, m.in. edukacji ekologicznej i leśnej oraz stanie się miejscem spotkań seniorów. Wartość tego zadania to 1 095 641 zł, a dofinansowanie PROW - 500 000 zł.

Drugie zadanie dofinansowane ze środków PROW, także kwotą 500 000 zł, to "Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Kiełczynie". W 2019 r. dokonano wymiany dachu, natomiast w 2020 r. parter budynku zostanie zagospodarowany i dostosowany do potrzeb lokalnej społeczności.

Inne ważne zadanie wykonane w 2019 r. to poprawa standardu sali wiejskiej w Owieśnie, gdzie stare i niesprawne ogrzewanie wymieniono na nowoczesne. Zmodernizowano również kotłownię w budynku. Zadanie o wartości 115 500 zł zostało dofinansowane z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach "Odnowy Dolnośląskiej Wsi" kwotą 30 000 zł.

Warto też wspomnieć o służącym mieszkańcom budynku byłej szkoły w Uciechowie. W 2019 r. zakończono tam kompleksowe prace termomodernizacyjne, dofinansowane z RPO WD w wysokości 642 701 zł, przy całkowitej wartości zadania: 756 119 zł. Wykonano także szereg prac wewnątrz budynku.

To oczywiście tylko najważniejsze działania skierowane na rozwój lokalnych społeczności w 2019 r. W trakcie roku realizowanych jest bowiem mnóstwo mniejszych zadań, m.in. z Funduszu Sołeckiego.

 

Wasze komentarze

Prawda jest taka , błazen i nic więcej .
czwartek, 13.02.2020 21:12 autor:
TEN KSIĄDZ BEZINTERESOWNIE PRZYSZEDŁ? XII WIEK
czwartek, 13.02.2020 11:56 autor:
Oj Marek, Marek dokąd idziesz? Czy nie zaczynasz błądzić?
czwartek, 13.02.2020 10:39 autor: Autor
Panie Wójcie nie pasuje Pan do tych czerwonych POzorantów.
czwartek, 13.02.2020 11:16 autor: Obiektywna
poniedziałek, 28.9.2020 00:00
wczoraj, 23 godz temu
2
poniedziałek, 28.9.2020 11:00
1
poniedziałek, 28.9.2020 10:15
7
poniedziałek, 28.9.2020 11:00
12
poniedziałek, 28.9.2020 10:00
143
niedziela, 27.9.2020 14:30
59
niedziela, 27.9.2020 08:43
3
sobota, 26.9.2020 07:40
11
piątek, 25.9.2020 12:30
54
piątek, 25.9.2020 21:00
5
piątek, 25.9.2020 19:45
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie