Gmina wiejska Dzierżoniów: radni rozmawiali o działalności OPS-u

poniedziałek, 28.11.2022 12:45 209 0

Działalność gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej była głównym tematem listopadowej sesji Rady Gminy Dzierżoniów. Obrady odbyły się w czwartek 24 listopada w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.

Prezentację przedstawił Piotr Podkówka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów. Przybliżył problemy z jakimi zmaga się OPS oraz informację o realizowanych projektach, przedsięwzięciach i planach placówki.

W sesji gościnnie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Rada przyjęła też kilka uchwał, m.in. w sprawie "Programu współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2023", określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, nadania nazwy drodze gminnej na terenie miejscowości Pilawa Dolna oraz zmian w Budżecie Gminy Dzierżoniów na rok 2022.

UG Dzierżoniów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)