Gmina wiejska Dzierżoniów: zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego

piątek, 4.11.2022 06:30 283 0

W związku z kolejną zmianą ustawy o dodatku węglowym informujemy, że dodatek węglowy będzie przysługiwać gospodarstwom domowym zamieszkującym pod jednym adresem po spełnieniu pewnych warunków.

Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy, kilka dodatków węglowych przysługuje jeżeli:

  • pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
  • każde gospodarstwo domowe zamieszkuje w osobnym lokalu mieszkalnym (kuchnia, łazienka, pokój),
  • każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe,
  • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zostało lub nie zostało zgłoszone/wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Dodatek węglowy będzie przyznawany, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez osoby upoważnione i stwierdzeniu, że wszystkie powyższe wymagania zostały spełnione.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że gospodarstwo jest ogrzewane przez źródło ciepła, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową.

W Gminie Dzierżoniów realizacją dodatku węglowego zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów.

Osoby, które jeszcze nie składały wniosku o przyznanie dodatku węglowego zachęcamy do jego złożenia.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022 r.

UG Dzierżoniów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)