Kolejna edycja Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych

niedziela, 18.9.2022 20:38 289 0

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków do kolejnej edycji (rok szkolny 2022/23) Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Nabór wniosków trwa do 30 września 2022 r. Wartość projektu to 9 900 000 zł pochodzących ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Województwa.

Wsparciem stypendialnym w ramach projektu obejmuje się uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego. W okresie realizacji projektu (lata 2020 – 2023) wsparcie skierowane zostanie do 1800 uczniów (600 uczniów rocznie). Stypendysta otrzyma wsparcie stypendialne w łącznej kwocie 4 500,00 zł ( 450,00 zł miesięcznie), na okres jednego roku szkolnego (10 miesięcy nauki).

- Uzyskanie stypendium jest dla uczniów nie tylko nagrodą za dotychczasową pracę i wysokie wyniki w nauce, ale również motywacją do dalszego rozwoju. Jako samorząd województwa dostrzegamy dużą potrzebę wspierania szkolnictwa zawodowego. Chcemy pokazać dolnośląskiej młodzieży, że technika i szkoły branżowe mogą być atrakcyjną ścieżką kariery zawodowej - mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Program skierowany jest do uczniów szkół publicznych prowadzonych przez dolnośląską jednostkę samorządu terytorialnego:

  • branżowej szkoły I stopnia – uczeń co najmniej II klasy

  • branżowej szkoły II stopnia

  • technikum – uczeń co najmniej II klasy

  • szkoły policealnej – słuchacz co najmniej II semestru w trybie dziennym

Kryteria uzyskania stypendium:

  • Uczeń nie pobierał stypendium w I edycji Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

  • Średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów zawodowych nie niższa niż 4,66

Kryteria dodatkowe:

  • finalista lub laureat turnieju lub olimpiady

  • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na poziomie nie niższym niż 4,50

 

Celem pomocy stypendialnej jest:

  • zwiększenie atrakcyjności i popularyzacja wśród młodzieży kształcenia zawodowego oferowanego przez dolnośląskie szkoły zawodowe;

Dodaj komentarz

Komentarze (0)