komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

poniedziałek, 17 maja 2021

Paschalisa, Slawomira

Krajowy Plan Odbudowy - organizacje społeczne zabierają głos

poniedziałek, 3.5.2021 14:30 , komentarze: 1 , odsłony: 239
kategorie artykułu:

30 kwietnia rząd przyjął Krajowy Plan Obudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i przesłał go Komisji Europejskiej. Przekazanie dokumentu ma, jak zaznaczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, charakter nieformalny. Termin wyznaczony przez Komisję upływa w połowie maja, co daje dwa tygodnie na dyskusje i dialog z Komisją.

Tekst KPO przyjęty przez rząd różni się od wersji pierwotnej, która była przedmiotem wysłuchań publicznych zorganizowanych w dniach 22-30 marca z inicjatywy przedstawicieli organizacji społecznych uczestniczących w pracach Podkomitetu do spraw Rozwoju Partnerstwa. Wysłuchania zorganizowały Fundacja Stocznia i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podczas 25 godzin wysłuchań swoje uwagi do KPO przedstawiło 413 przedstawicieli i przedstawicielek samorządów, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych oraz osoby prywatne. W spotkaniach udział wzięło 1,6 tys. osób, a ponad 6 tys. obejrzało transmisję online. W każdym z wysłuchań uczestniczyło w roli słuchaczy kilkunastu przedstawicieli rządu (w tym kilku w randze ministerialnej). Wysłuchania były obserwowane przez przedstawicieli Komisji Europejskiej. Nagrania wideo oraz transkrypcje wypowiedzi dostępne są na stronie www.wysluchanieplanodbudowy.pl. Zostały też wysłane po zakończeniu wysłuchań do wszystkich klubów parlamentarnych.

30 marca, podczas debaty podsumowującej wysłuchania odpowiedzialny za przygotowanie planu minister Waldemar Buda zapowiedział uwzględnienie wielu ze zgłaszanych propozycji, w tym otwarcie na „pełen przekrój zainteresowanych, którzy mogliby uczestniczyć w procesie wdrażania środków z Krajowego Planu Odbudowy” i skorygowanie “błędu krytycznego” w postaci braku mechanizmu kontroli społecznej nad jego wdrażaniem.

26 kwietnia w związku z brakiem informacji o postępach prac nad KPO przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i organizacji uczestniczących w wysłuchaniach publicznych wystosowali apel do premiera o przedstawienie przed wysłaniem do Komisji Europejskiej nowej wersji KPO i zgłosili ofertę współpracy przy tworzeniu ustawy wdrożeniowej zapewniającej efektywną społeczną kontrolę realizacji Planu.

W odpowiedzi na apel 30 kwietnia zwołane zostało posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, poświęcone rozmowie o nowej wersji KPO, przesłanej dzień wcześniej stronie samorządowej. W spotkaniu tym, z inicjatywy strony samorządowej, udział wzięła Karolina Dreszer-Smalec, przedstawicielka środowiska organizacji społecznych, prezeska zarządu współorganizującej proces wysłuchań Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Maciej Witucki, przedstawiciel środowiska przedsiębiorców prezydent Konfederacji Lewiatan.

Podczas spotkania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawiciele strony społecznej i samorządowej doceniając uwzględnienie części z prezentowanych w ramach konsultacji i wysłuchań opinii i postulatów, w tym włączenie samorządów i organizacji społecznych w jego realizację oraz poszerzenie składu Komitetu Monitorującego, zgłosili do nowej wersji KPO szereg krytycznych uwag. Wskazali na konieczność wprowadzenia zasadniczych zmian i uzupełnień, zarówno w zakresie proponowanych reform i interwencji jak i sposobów realizacji zakładanych celów: budowy odporności społecznej i zdolności reagowania kryzysowego, redukcji emisji i osiągnięcia neutralności klimatyczne, cyfrowej i zielonej transformacja polskiej gospodarki. Zwrócili uwagę na konieczność sformułowania jasnych procedur i kryteriów oceny projektów kwalifikowanych do wsparcia oraz uszczegółowienia roli, składu i kompetencji Komitetu Monitorującego. W komunikacie z posiedzenia podsumowującym spotkanie przedstawiciele rządu i samorządu zadeklarowali dalszą współpracę nad KPO i powołanie zespołu roboczego, który pracować ma nad zasadami wdrażania KPO. Pierwsze spotkanie zespołu zaplanowane jest na 5 maja.

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu przedstawicielka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zaapelowała o zorganizowanie tzw. odwróconego wysłuchania publicznego, podczas którego przedstawiciele rządu zaprezentowaliby zmiany w Krajowym Planie Odbudowy wynikające z konsultacji i wysłuchań publicznych i odnieśli do uwag, które nie zostały w nim uwzględnione. Doprowadzenie do takiego wysłuchania, a także zaproponowanie skutecznych mechanizmów kontroli realizacji KPO, które dawałyby gwarancję zapewnienia przejrzystości podejmowanych działań oraz realnego monitorowania sposobu wdrażania KPO i osiągania jego głównych celów, staje się dziś priorytetem organizacji społecznych.

Mamy nadzieję, że w ciągu nadchodzących dwóch tygodni, podczas których toczyć się mają prace zespołu roboczego powołanego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, uda się Plan poprawić. Wiele gotowych pomysłów i uwag na jego uzupełnienie i ulepszenie znajduje się w transkrypcji wysłuchań.

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 9 godz temu
dzisiaj, 9 godz temu
niedziela, 16.5.2021 17:45
4
niedziela, 16.5.2021 09:00
piątek, 14.5.2021 11:13
1
piątek, 14.5.2021 10:52
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Mati Autogaz
Mati Autogaz