Niemcza: ulica Dolna zamknięta dla ruchu

czwartek, 3.11.2022 03:15 211 0

Wykonawca robót pn. „Przebudowa dróg – ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy” informuje, że od dnia 04.11.2022 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na okres robót na ulicach Kilińskiego, Południowej i Jasnej w Niemczy.

Informujemy, że obecnie ruszają prace  nad wykonaniem  nowej  kanalizacji deszczowej, w celu usprawnienia odprowadzenia wód opadowych z powierzchni pasa drogowego. Dodatkowo zostanie wykonany kanał technologiczny na całym odcinku przebudowywanych ulic, na potrzeby instalacji kablowych.

W związku z tymi pracami obecnie zamknięta dla ruchu będzie ulica DOLNA, na której wykonywana będzie kanalizacja deszczowa. Prace potrwają min. dwa tygodnie. Następnie zamknięta zostanie kolejna z dróg objętych inwestycją.

UMiG Niemcza

Dodaj komentarz

Komentarze (0)