Odprawa z prezesami i naczelnikami jednostek OSP

piątek, 21.1.2022 14:15 3008 0

17 stycznia br. odbyła się odprawa operacyjna Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Dzierżoniowie st. kpt. Sławomira Dudzińskiego z prezesami i naczelnikami jednostek  OSP z terenu naszego Powiatu. Ze względu na pandemię koronawirusa w naszym kraju, aby jak najbardziej optymalnie móc zastosować się do zasad reżimów sanitarnych - odprawa miała charakter wideokonferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele jednostek OSP a także prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Dariusz Gortych. Tematem spotkania była min. nowa Ustawa o OSP, którą przeanalizowano, a następnie przekazano strażakom wynikające z niej najbardziej istotne wytyczne, celem zastosowania ich w bieżącym funkcjonowaniu jednostek OSP.

Kolejną ważną sprawą poruszoną przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Dzierżoniowie st. kpt. Sławomira Dudzińskiego było zwrócenie uwagi na sposób prowadzenia bezpiecznych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie naszego powiatu przez strażaków ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznego przemieszczania się pojazdami ratowniczymi po drogach, celem dojazdu do miejsca zdarzenia, ponieważ w ostatnim czasie odnotowano na terenie naszego kraju szereg wypadków z udziałem samochodów pożarniczych. Poinformował on obecnych na spotkaniu strażaków, że materiał szkoleniowy w tej sprawie został do nich wysłany drogą elektroniczną, po czym omówił go na spotkaniu. Przekazano również strażakom ochotnikom bieżące informację dotyczące ich statutowego funkcjonowania i nowych obowiązkach, które strażacy ochotnicy muszą wykonywać min. złożenie do Ministerstwa Finansów dodatkowego oświadczenia w związku z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Druh Dariusz Gortych przypomniał strażakom również o zbliżającym się na dzień 22 stycznia br. Walnym Zebraniu Delegatów Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, na którym będziemy wybierali władze Zarządu na nową kadencję. St. kpt. Sławomir Dudziński poinformował strażaków o planach szkoleniowych na rok obecny, które Komenda planuje zrealizować dla naszych druhów ochotników oraz o sprzęcie, który Komenda planuje przekazać naszym jednostkom OSP, aby wzmocnić ich potencjał bojowy oraz operacyjny.

KP PSP Dzierżoniów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)