Pierwsze spotkanie Młodzieżowego Zespołu Doradczego Powiatu Dzierżoniowskiego

sobota, 12.11.2022 07:30 750 0

Jak co roku, 10 listopada w Dzień Młodzieży odbyło się inauguracyjne spotkanie Młodzieżowego Zespołu Doradczego Powiatu Dzierżoniowskiego nowej kadencji na rok 2022/2023.

Młodzieżowy Zespół Doradczy Powiatu Dzierżoniowskiego to grupa młodzieży, która chce dzielić się swoimi pomysłami z samorządem powiatu oraz dąży do wspólnego działania w sprawach istotnych dla młodych ludzi. Do zadań Zespołu należy przede wszystkim zgłaszanie potrzeb i problemów młodzieży, jak również inicjowanie i wspieranie organizacji życia kulturalnego, sportowego oraz intelektualnego w środowiskach ich rówieśników.

Członkowie Zespołu inicjują działania upowszechniające współpracę pomiędzy młodzieżą, a samorządem powiatowym oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, ale również współtworzą działania promujące Powiat Dzierżoniowski. Podczas spotkania obecni byli przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Bernadetta Szczypka oraz członek Zarządu Powiatu Adam Domagała, którzy zapewnili, że samorząd powiatu jest otwarty na wszelkie inicjatywy młodzieży.

Nowi członkowie Zespołu Doradczego entuzjastycznie wymieniali się między sobą dziedzinami zainteresowań, którymi interesują się w ramach swoich obowiązków uczniowskich, jak również prywatnymi pasjami, które rozwijają. Była to okazja do krótkiej integracji oraz do podjęcia pierwszych dyskusji w sprawie przyszłych działań i podejmowanych inicjatyw. Młodzieży życzymy powodzenia i oczekujemy na kolejne spotkania, dzięki którym będziemy mogli spojrzeć na powiat ich oczami.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Dodaj komentarz

Komentarze (0)