Podsumowanie projektu „Rzemieślnicy górą"

poniedziałek, 27.9.2021 12:08 162 0

W miniony piątek w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie odbyła się niezwykła uroczystość. Jej głównym celem było wykreowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego. Bielawski Cech każdego roku podejmuje liczne inicjatywy, które wpływają pozytywnie na postrzeganie szkół rzemieślniczych i samego rzemiosła. Celem wypromowania i ukazania pozytywnych aspektów rzemiosła, a także zachęcenia młodzieży z Bielawy i okolic do wyboru szkoły branżowej, nasz Cech od września 2019 roku wspólnie z wałbrzyską Fundacją „Merkury” realizował w prowadzonej przez siebie placówce oświatowej projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, ”Rzemieślnicy górą”, była to kontynuacja prowadzonego w latach poprzednich projektu „Rzemieślnicy na start”.

Realizacja projektu wzbogaciła naszą  ofertę edukacyjną w zakresie poradnictwa zawodowo-edukacyjnego. Uczniowie dzięki bezpłatnym kursom i szkoleniom oraz wyjazdowym praktykom zawodowym u innych pracodawców nabyli nowe umiejętności i kwalifikacje zwiększające ich szanse na rynku pracy. Szkoła wyposażona została w najnowszą pracownię językową, w której uczniowie i pracodawcy szkolą swoje kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego.

W Ramach realizowanych projektów, w szkole powstał Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKA), w którym realizowane są warsztaty aktywnego poszukiwania zatrudnienia, indywidualne poradnictwo zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz kreowane są postawy przedsiębiorcze.

Dzięki projektowi nasi uczniowie uczestnicząc w bezpłatnych kursach zawodowych, przystąpili do egzaminów państwowych potwierdzających nabycie nowych kwalifikacji. Uczestnicy projektu odebrali certyfikaty z suplementami zdanych egzaminów VCC, m.in. uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, zdanego kursu w zakresie stylizacji paznokci, henny i regulacji brwi, a także w zakresie spawania metodą MAG 135.

Łącznie w projekcie udział wzięło 40 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie, w tym 32 osoby uczestniczyły w praktykach zawodowych u innych pracodawców, a 20 w kursach nadających dodatkowe uprawnienia, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie gratulujemy i żywimy nadzieję, że zdobyte dodatkowe kwalifikacje i umiejętności wykorzystane zostaną przez nich w przyszłości.

Katarzyna Wierzbicka
Dyrektor Biura Cechu

Dodaj komentarz

Komentarze (0)