Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

czwartek, 24.11.2022 15:30 206 0

24 listopada w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu, szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży, wymiaru sprawiedliwości a także zaproszeni goście z Wojskowego Centrum Rekrutacji, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Wód Polskich.

Spotkaniu przewodził wicestarosta Andrzej Bolisęga, który wraz z zaproszonymi gośćmi dokonał przeglądu działań służb oraz analizy sytuacji bezpieczeństwa obywateli w powiecie. Omawiany okres dotyczył przedziału czasowego od lipca do października br.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie reprezentowała także sekretarz powiatu Izabela Szygudzińska oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Grażyna Wójcik.

Dodatkowo w spotkaniu udział wzięli:

• asp. szt. Dariusz Szmigielski – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Dzierżoniowie
• st. kpt. Sławomir Dudziński
– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
• mjr Andrzej Leśniewicz 
– Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie
• Dariusz Kucharski
– Burmistrz Dzierżoniowa
• Aleksander Siódmak
– Zastępca Burmistrza Miasta Bielawy
• Jarosław Węgłowski
– Burmistrz Miasta Niemcza
• Dorota Konieczna-Enȍzel
– Burmistrz Miasta Pieszyce
• Izabela Piwko – Zadrożna
– Radna Powiatu Dzierżoniowskiego
• Dariusz Gortych
– Radny Powiatu Dzierżoniowskiego
• Joanna Gruszewska
– Asystent Zarządu NZOZ Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.
• Elżbieta Jabrzyk
– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie
• Bożena Grajek
– Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie
• Czesław Barwicki
– Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie
• Krzysztof Umiński 
– Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie
• Tomasz Morawiecki
– Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
• Bartosz Szeremeta 
– Prezes Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie
• mjr Sebastian Kopczak 
– Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kłodzku
• kpt Jarosław Sass 
– Przedstawiciel 16. Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej we Wrocławiu
• Tadeusz Daniel
– Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Dzierżoniowie
• Małgorzata Jarzynka-Oleksy 
– Przedstawiciel Urzędu Miasta w Dzierżoniowie
• Danuta Skroban
– Przedstawiciel Miasta Piława Górna
• Adam Mazur
 – Przedstawiciel Gminy Dzierżoniów
• Janusz Jaworski
– Przedstawiciel Urzędu Gminy Łagiewniki

W czasie posiedzenia poruszono szereg aspektów funkcjonowania struktur bezpieczeństwa naszego powiatu w takich sektorach jak m.in. ład i porządek publiczny, bezpieczeństwo w ruchu drogowym , bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo sanitarne, działania edukacyjne służb i samorządów, obrona terytorialna kraju, rekrutacja do Wojska Polskiego, działalność instytucji z zakresu wymiaru sprawiedliwości a także gospodarka wodna.

Komisja oceniła rok 2022 pod kątem bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadowalający. Zarówno rok bieżący jak i kilka ostatnich lat potwierdziło, iż powiat dzierżoniowski zalicza się do miejsc bezpiecznych, z minimalną ilości zdarzeń, które w rażący sposób naruszają ład i porządek.

Zapowiedziano również szereg inwestycji w najbliższej przyszłości. W tym m. in. ukończenie modernizacji obiektów szpitalnych w Dzierżoniowie, remont wałów przeciwpowodziowych w gminie wiejskiej Dzierżoniów, udrożnienie zarośniętych koryt rzek i potoków, akcje promujące dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, działania edukacyjne na temat zatrucia tlenkiem węgla, dalsze wsparcie dla uchodźców z Ukrainy czy informatyzację sądu rejonowego.

Działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod względem formalno – organizacyjnym realizuje Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)