Praca - Kierownik Biura Informatyki

wtorek, 17.1.2023 07:40 2196 7

Starosta Dzierżoniowski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Informatyki.

PEŁNE OGŁOSZENIE O NABORZE

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 31 stycznia 2023 r.:
– osobiście w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, Rynek 27, II piętro, pokój nr 202 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Informatyki (w godzinach pracy Urzędu) lub
– elektronicznie na platformie ePUAP (pismem ogólnym) lub
– za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów z dopiskiem: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Informatyki.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do 31 stycznia 2023 r.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie po 31.01.2023 r., nie będą rozpatrywane.

CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem kandydata.

Szczegółowe informacje na temat naboru znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Przeczytaj komentarze (7)

Komentarze (7)

Dżesika sobota, 21.01.2023 08:37
Jestem wnuczką dawnego sekretarza PZPR umięm włączyć komputer oraz...
autor wtorek, 17.01.2023 13:43
Zwłaszcza odporność na stres:)
wtorek, 17.01.2023 14:58
Kto by chciał pracować w takim zapyziałym miejscu i za...
czwartek, 19.01.2023 09:36
To jest fakt.W lokalnych samorządach poziom wykształcenia,kultury osobistej został obniżony...
Dziadeks piątek, 20.01.2023 07:40
Na urzędasa teraz idą osoby które mają problem ze znalezieniem...
NEMO wtorek, 24.01.2023 03:33
CZYŻBY DOTYCHCZASOWY KIEROWNIK KIEPSKO SPRAWOWAL SIĘ WRAZ Z KOLEGAMI PRACOWNIKAMI?...
Roztocznik wtorek, 24.01.2023 06:19
Czy bendzie test niekompetencji? Ktoś zna pytania?