PRACA - Samodzielny biolog w Ogrodzie Botanicznym – Arboretum Wojsławice

wtorek, 13.2.2024 12:01 660

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko:

Samodzielnego biologa w Ogrodzie Botanicznym UWr
– Arboretum Wojsławice.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 3 marca 2024 r.

Wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki

1. Prowadzenie kolekcji roślin w dziale Arboretum Wojsławice:

  • prowadzenie kolekcji i dokumentacji roślin,
  • powiększanie kolekcji oraz prowadzenie wybranych kolekcji wzorcowych,
  • badania aklimatyzacyjne i hodowlane,
  • zapewnienie materiału roślinnego, zgodnego z profilem prowadzonej kolekcji,
  • utrzymanie infrastruktury technicznej związanej z kolekcją,
  • mnożenie roślin.

2. Przygotowanie i prowadzenie projektów naukowych, wdrożeniowych i edukacyjnych.
3. Planowanie i zakładanie nowych rabat kolekcyjnych.
4. Udział w organizacji lub prowadzenie imprez i wydarzeń ogrodowych.
5. Prowadzenie prac ogólnoogrodowych (sadzenie, pielęgnacja itp.).
6. Prowadzenie powyższych prac w dyżurach w dni wolne od pracy i święta według ustalonego harmonogramu.

Wymagania konieczne

1, Wykształcenie wyższe botaniczne, architektura krajobrazu lub ogrodnicze.

Wymagania pożądane

1. Doświadczenie w pracy ogrodniczej lub doświadczenie kierownicze.
2. Zainteresowania (także na poziomie badawczym) roślinami.
3. Prawo jazdy kat. B (czynna umiejętność prowadzenia pojazdów).
4. Komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany angielski).
5. Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

1. Zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni.
2. Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”.
4. Możliwość skorzystania z karty multisport.
5. Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego.
6. Możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej.
7. Dofinansowanie wypoczynku.
8. Dofinansowanie wypoczynku dzieci.
9. Preferencyjne pożyczki.

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 03.03.2024 r. na adres: praca@uwr.edu.pl z dopiskiem  „samodzielny biolog.18.AW.OB”.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w CV następującego sformułowania:

 „Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia”.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Konkurs nr 18.2024.AW.OB.A.AH z dnia 19.02.2024 r.