komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

piątek, 27 listopada 2020

Waleriana, Wirgiliusza

PRACA - Spec. ds. kadr i płac; Spec. ds. BHP; Księgowy/a

piątek, 23.10.2020 20:10 , odsłony: 1527
kategorie artykułu:

LS EV Poland Sp. z o.o. jest częścią grupy LS Cable&System, lidera w budowie sieci energetycznych i komunikacyjnych w Korei oraz w krajach całego świata. LS EV produkuje podzespoły do baterii dla samochodów elektrycznych największych europejskich producentów samochodów, między innymi: BMW, Grupa VW, Volvo, Grupa FCA, FORD.

Do naszego nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na terenie WSSE - Podstrefa Dzierżoniów poszukujemy osób chętnych do pracy na następujących stanowiskach:

 

 

Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska

Rodzaj pracy: stała

Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce pracy: Dzierżoniów

 

Opis zadań:

 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP, ochrony środowiska i przeciwpożarowych;

 • Opracowywanie wewnętrznych regulaminów i instrukcji;

 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki BHP pracowników;

 • Wykonywanie i aktualizowanie ocen ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy;

 • Realizacja i ewidencjonowanie szkoleń BHP wstępnych oraz organizacja i nadzór nad okresowymi;

 • Uczestnictwo w tworzeniu sprawnego funkcjonowania systemu zarządzania;

 • Udział w przygotowaniach do wewnętrznych i zewnętrznych kontroli i audytów;

 • Zakup i nadzór nad środkami ochrony indywidualnej oraz nad odzieżą roboczą;

 • Prowadzenie postępowań powypadkowych oraz wdrażanie działań korygujących;

 • Realizacja obowiązków Zakładu wynikających z przepisów ochrony środowiska (prowadzenie ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów również w systemie BDO);

 • Sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa ochrony środowiska ( sprawozdania i raporty do Urzędu Marszałkowskiego, Wód Polskich, KOBiZE, WIOŚ,  GIOŚ);

 • Wsparcie przy prowadzeniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001;

 • Nadzorowanie prac firm zewnętrznych w zakresie zleconych im zadań, zapewnienie prawidłowości wykonywanych prac oraz ich zgodności z przepisami;

 • Przygotowywanie i analiza raportów, statystyk, zestawień z zakresu BHP i ochrony środowiska;

 • Pozostałe działania zgodne z Rozporządzenie dotyczącym służby BHP.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie kierunkowe lub studia podyplomowe z zakresie BHP;

 • Minimum 5-letnie doświadczenie w służbie BHP firmy produkcyjnej zatrudniającej więcej niż 100 osób;

 • Biegła znajomość przepisów BHP, ochrony środowiska i PPOŻ;

 • Mile widziane posiadanie uprawnienia specjalisty PPOŻ;

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (warunek konieczny);

 • Biegła znajomość MS Office;

 • Dokładność, samodzielność i dobra organizacja pracy;

 • Prawo jazdy kat. B (mile widziane).

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę;

 • Ciekawą pracę w tworzących się strukturach firmy (tzw. „greenfield”);

 • Konkurencyjne wynagrodzenie;

 • Dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej;

 • Możliwość rozwoju zawodowego.

 

Proszę wysyłać CV w języku polskim oraz angielskim klikając przycisk „Aplikuj teraz”:

Aplikuj teraz

 

W dokumentach aplikacyjnych proszę zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez firmę LS EV Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Dzierżoniowie oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników firmy LS EV Poland Sp. z o. o.”

_________________________________________________________________________________

 

 

Księgowa / Specjalista ds. księgowości

Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce pracy: Dzierżoniów

 

Opis zadań:

 • Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych;

 • Księgowanie dokumentów m. in: faktur sprzedaży, faktur zakupu, wyciągi bankowe, raporty kasowe, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wraz z amortyzacją, rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy;

 • Rozliczanie dokumentów;

 • Przygotowywanie i sprawdzanie danych do deklaracji i sprawozdań;

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań GUS, NBP;

 • Przygotowywanie przelewów bankowych.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Co najmniej 6 lat doświadczenia na samodzielnym stanowisku w księgowości firmy produkcyjnej;

 • Praktyczna znajomość przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości;

 • Znajomość modułu księgowo-finansowego Symfonia i SAP System (ERP);

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (wymagana);

 • Praktyczna znajomość MS Office (szczególnie Excel);

 • Zdolności analityczne;

 • Umiejętność pracy zespołowej;

 • Dobra organizacja czasu pracy, dokładność i systematyczność;

 • Prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę;

 • Ciekawą pracę w tworzących się strukturach firmy (tzw. „greenfield”);

 • Konkurencyjne wynagrodzenie;

 • Dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej;

 • Możliwość rozwoju zawodowego. 

 

Proszę wysyłać CV w języku polskim oraz angielskim klikając przycisk „Aplikuj teraz”:

Aplikuj teraz

 

W dokumentach aplikacyjnych proszę zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez firmę LS EV Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Dzierżoniowie oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników firmy LS EV Poland Sp. z o. o.”

_________________________________________________________________________________

 

 

Specjalista ds. kadr i płac

Data rozpoczęcia pracy: od zaraz

Miejsce pracy: Dzierżoniów

 

Opis zadań:

 • Przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;

 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy;

 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;

 • Naliczanie wynagrodzeń;

 • Rozliczanie zasiłków;

 • Sporządzanie deklaracji ZUS, US i PFRON;

 • Przygotowanie sprawozdań GUS;

 • Udział w projektach rekrutacyjnych.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Minimum 5 lat doświadczenia w rozliczaniu płac (warunek konieczny);

 • Dobra znajomość prawa pracy, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa;

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel);

 • Umiejętność onbsługi programu kadrowo-płacowego R2 Płatnik (mile widziane);

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę;

 • Ciekawą pracę w tworzących się strukturach firmy (tzw. „greenfield”);

 • Konkurencyjne wynagrodzenie;

 • Dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej;

 • Możliwość rozwoju zawodowego.

 

Proszę wysyłać aplikacje w języku polskim oraz angielskim klikając przycisk „Aplikuj teraz”:

Aplikuj teraz

 

W dokumentach aplikacyjnych proszę zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez firmę LS EV Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Dzierżoniowie oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników firmy LS EV Poland Sp. z o. o.”

 

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej: „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LS EV POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Strefowa 7, 58-200 Dzierżoniów (KRS: 0000702704). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: [email protected]

 2. Administrator poniżej podaje w jakim celu, na jakiej podstawie oraz w jakim okresie przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

1) Cel przetwarzania: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia (imion), nazwiska, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w celu realizacji procesu rekrutacji.
Podstawa prawna: art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Okres przetwarzania: do momentu zakończenia procesu rekrutacji, skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy.

2) Cel przetwarzania: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej, wskazane w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda).
Okres przetwarzania: do momentu zakończenia procesu rekrutacji skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

3) Cel przetwarzania: Administrator przetwarza wskazane przez Panią/Pana dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda).
Okres przetwarzania: do dwunastu miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione do reprezentacji Administratora, zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z umowy Spółki i KRS, upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również osoby trzecie, działające na podstawie odrębnej umowy, upoważnione przez Administratora oraz działające zgodnie z jego poleceniami: podmioty zapewniające prowadzenie rekrutacji, dostawcy usług IT, usług ochrony mienia, usług doradczych bądź prawnych, usług kurierskich, pocztowych, usług z zakresu niszczenia dokumentów oraz przechowywania i archiwizacji.

 2. Przysługuje Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 3. W zakresie w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie; wycofanie przez Panią/Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy (pkt 2.1 powyżej) jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (pkt 2.2 powyżej) oraz dane przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji (pkt 2.3 powyżej) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej.

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

 

 
wtorek, 28.4.2015 13:33
sobota, 1.9.2018 14:25
poniedziałek, 23.11.2020 16:08
piątek, 20.11.2020 08:56
piątek, 12.2.2016 22:24
czwartek, 19.11.2020 09:11
poniedziałek, 24.8.2020 09:09
sobota, 31.10.2020 14:41
sobota, 9.5.2020 12:12
wtorek, 20.10.2020 16:08
piątek, 29.5.2020 11:53
czwartek, 13.8.2020 15:58
czwartek, 6.8.2020 11:11
wtorek, 21.7.2020 09:07
środa, 11.5.2016 10:11
piątek, 30.1.2015 22:45
sobota, 7.1.2017 13:54
poniedziałek, 5.1.2015 13:08
poniedziałek, 5.1.2015 12:42
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
Mati Autogaz
Mati Autogaz
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna