PRACA - Specjalista ds. sprzedaży z jęz. angielskim

poniedziałek, 24.1.2022 19:57 830

LSEV logo

 

 

LS Cable & System, firma założona w 1962 roku, przyczynia się do budowy i rozbudowy sieci energetycznych i komunikacyjnych w Korei Południowej i krajach całego świata poprzez rozwój, produkcję i dostarczanie kabli  stosowanych w życiu codziennym i w wielu branżach.

Firma LS Cable & System dostarcza także kable morskie, kable wysokiego napięcia, kable LAN, światłowodowe, druty emaliowane i inne kable przemysłowe. W celu rozwoju europejskiego rynku kabli światłowodowych LS Cable & System ulokowało swoja nową inwestycję w Polsce.

Obecnie do naszego nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na terenie WSSE - Podstrefa Dzierżoniów poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowiskach:

 

Specjalista ds. sprzedaży (back office) z językiem angielskim

Miejsce pracy: Dzierżoniów

Opis zadań:

 • Współpraca i wzmacnianie relacji z istniejącymi klientami;
 • Zapewnienie wsparcia przedsprzedażowego i posprzedażowego (prezentacje, specyfikacje, szkolenia produktowe, oferty przetargowe itp.) dla użytkowników końcowych, konsultantów i partnerów biznesowych;
 • Pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych w branży;
 • Zbieranie informacji rynkowych dotyczących nowych produktów i technologii;
 • Obsługa przetargów w zakresie wymagań klienta;
 • Wsparcie na targach i prezentacjach produktowych w celu zapewnienia pozycjonowania produktu dla użytkowników końcowych, konsultantów i partnerów handlowych, a także obsługa ich zapytań;
 • Planowanie i organizacja szkoleń dla klientów prowadzonych przez Dział Technologiczny;
 • Udział w tworzeniu strategii osiągnięcia wyznaczonego rocznego celu sprzedaży;
 • Obsługa systemu SAP (wprowadzanie zamówień sprzedaży, wystawianie dokumentów sprzedażowych, kontrolowanie płatności od klientów, tworzenie klienta w systemie, sporządzanie analiz i raportów z systemu);
 • Wystawianie faktur, dokumentów sprzedażowych zgodnie z przepisami o VAT.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Minimum 3 lata doświadczenia w strukturach sprzedaży firmy produkcyjnej;
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość branży Structured Cabling, Data Center oraz związanych z nimi standardów;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodą komunikację w mowie i w piśmie (warunek konieczny);
 • Doświadczenie w obsłudze systemu ERP (preferowany SAP);
 • Praktyczna znajomość MS Office (szczególnie Excel);
 • Praktyczna znajomość przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości;
 • Mile widziana znajomość ustawy o podatku od towarów i usług;
 • Zdolności analityczne oraz interpersonalne;
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Ubezpieczenie grupowe;
 • Kartę sportową;
 • Pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Konkurencyjne wynagrodzenie.

 

CV w języku angielskim prosimy przesyłać na adres:

rekrutacja@lspoland.com

W tytule proszę wpisać: „Specjalista ds. sprzedaży”

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez firmę LS Cable & System Poland Sp. z o.o. oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników firmy LS Cable & System Poland Sp. z o. o.”

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej: „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych LS Cable & System Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, KRS: 0000728580, REGON 380227864, NIP 5223125741.
  W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się pisemnie na adres naszej siedziby.
 1. Administrator poniżej podaje w jakim celu, na jakiej podstawie oraz w jakim okresie przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
  • Cel przetwarzania: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia (imion), nazwiska, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w celu realizacji procesu rekrutacji.
   Podstawa prawna: art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
   Okres przetwarzania: do momentu zakończenia procesu rekrutacji, skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy.
  • Cel przetwarzania: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej, wskazane w przesłanych dokumentach aplikacyjnych i innych dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji.
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda).
   Okres przetwarzania: do momentu zakończenia procesu rekrutacji skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
  • Cel przetwarzania: Administrator przetwarza wskazane przez Panią/Pana dane osobowe w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana kompetencji i umiejętności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą do przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Administratora.
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dobrowolna zgoda).
   Okres przetwarzania: do momentu zakończenia procesu rekrutacji skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
  • Cel przetwarzania: Administrator przetwarza wskazane przez Panią/Pana dane osobowe w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania wykonania obowiązków Administratora.
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dobrowolna zgoda).
   Okres przetwarzania: Dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakładają na Administratora obowiązek przechowywania danych.
  • Cel przetwarzania: Administrator przetwarza wskazane przez Panią/Pana dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
   Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda).
   Okres przetwarzania: do dwunastu miesięcy od daty wyrażenia zgody, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione do reprezentacji Administratora, zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z umowy Spółki i KRS, upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również osoby trzecie, działające na podstawie odrębnej umowy, upoważnione przez Administratora oraz działające zgodnie z jego poleceniami: podmioty zapewniające prowadzenie rekrutacji, dostawcy usług IT, usług ochrony mienia, usług doradczych bądź prawnych, usług kurierskich, pocztowych, usług z zakresu niszczenia dokumentów oraz przechowywania i archiwizacji.

 2. Przysługuje Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 3. W zakresie w jakim Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie; wycofanie przez Panią/Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy (pkt 2.1 powyżej) jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (pkt 2.2 powyżej) oraz dane przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji (pkt 2.3 powyżej) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.