PRACA - Tokarz CNC

sobota, 6.11.2021 18:28 1353

W związku z dynamicznym rozwojem i coraz większą ilością zamówień DOMEX – czołowy producent armatury wodociągowej i przemysłowej

PILNIE!

POSZUKUJE 2. PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO:

TOKARZ CNC 

Miejsce pracy:

DOMEX Sp. z o.o.
58-200 Dzierżoniów, ul. Pieszycka 11
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Rodzaj umowy: umowa o pracę (bez okresu próbnego) i umowa zlecenie

 

Jeżeli chcesz zmienić pracę,

jeżeli chcesz mieć możliwość „dorobienia” do pensji,

zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 785 160 105  lub e-mail: praca@domex.net.pl

 

Twoje zadania:

- Obsługa obrabiarek, tokarek CNC sterowanych numerycznie i urządzeń pomiarowych

- Wykonywanie kompleksowych detali tokarskich zgodnie z rysunkiem technicznym

- Kontrolowanie jakości sporządzonych części

- Dbanie o prawidłowy stan techniczny maszyn oraz porządek w miejscu pracy

Nasze wymagania

- Kierunkowe wykształcenie średnie-zawodowe lub średnie-techniczne

- Znajomość zagadnień związanych z toczeniem

- Znajomość rysunku technicznego oraz narzędzi pomiarowych

- Udokumentowane doświadczenie w obszarze toczenia CNC (min. 2 lata)

- Gotowość do pracy w systemie zmianowym

- Umiejętności pracy zespołowej

To oferujemy + Benefity

- BARDZO atrakcyjne wynagrodzenie

- zatrudnienie w oparciu:

a) umowę o pracę - bez okresu próbnego

b) umowa zlecenie (możliwość „dorobienia” do pensji)

- narzędzia i wsparcie w wykonywaniu obowiązków

- program szkoleń dostosowany do potrzeb pracownika

- program grupowego ubezpieczenia na życie

- możliwość przystąpienia do prywatnej opieki zdrowotnej LUX MED na atrakcyjnych warunkach

- przelew bankowy zawsze na czas

- gwarancję, że SZANUJEMY PRACOWNIKA a wiek nie stanowi dla nas przeszkody

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

W składanych ofertach prosimy o dopisanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko ……… (proszę podać nazwę stanowiska), ogłoszonej …… (data dodania ogłoszenia) i prowadzonej przez firmę DOMEX Sp. z o.o. z/s w Dzierżoniowie.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również podanie tych danych było dobrowolne”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie  art. 13 ust. 1 i 2/, art. 14 ust.1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1.), dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie 58-200, ul. Pieszycka 11,

 2. Z powołanym przez administratora Pełnomocnikiem ds. ODO można kontaktować się pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby DOMEX Sp. z o.o., z dopiskiem „Pełnomocnik ds. ODO” oraz e-mailowo, pod adresem: odo@domex.net.pl a także telefonicznie pod numerem: 74 62 62 816.

 3. Administrator w procesie rekrutacji przetwarza i prosi Panią/Pana o podanie następujących danych:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

           Podanie innych informacji poza podanymi powyżej jest dobrowolne.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie obecnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO

 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych  są osoby upoważnione przez administratora, które muszą mieć dostęp do danych w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych i biorą udział w rekrutacji.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od momentu rozpoczęcia procesu rekrutacji - do 4 miesięcy od zakończenia procesu.

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.