PRACA - Zastępca Kierownika Działu Energetyki i Automatyki

piątek, 10.3.2023 00:00 738

OGŁOSZENIE

WODOCIĄGI  I  KANALIZACJA
SPÓŁKA Z O.O. W DZIERŻONIOWIE

zatrudni osobę na stanowisko – Zastępcy Kierownika Działu Energetyki
 i Automatyki
– w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zadania:

 • nadzór nad utrzymaniem w ruchu urządzeń IT, monitoringu CCTV, systemów kontroli dostępu oraz nadzór nad usuwaniem awarii z zakresu tych urządzeń,
 • nadzór nad inwestycjami oraz nad realizacją inwestycji na etapie projektowania
  i realizacji w zakresie informatyki i automatyki,
 • nadzór  nad prawidłową pracą sieci wewnętrznej LAN, sieciami w lokalizacjach zewnętrznych, dostępem do Internetu oraz utrzymanie łączy miedzy sieciami.
 • uczestnictwo w organizowaniu przetargów na zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego,
 • wdrażanie sprzętu do pracy i przystosowywanie do potrzeb użytkowników, szkolenia pracowników i świadczenia helpdesku,
 • nadzór nad aspektami bezpieczeństwa IT, min.: kopie bezpieczeństwa, UTM, antywirus, ActiveDirectory,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu informatyki (licencji, sprzętu komputerowego, ISO),
 • utrzymanie i rozwijanie stron WWW (min.: BIP, wewnętrzne portale pracowników)
 • opracowanie koncepcji dalszego rozwoju Działu Energetyki i Automatyki w Spółce.

Wymagania:

 • wykształcenie- wyższe techniczne o kierunku informatycznym,
 • doświadczenie zawodowe minimum 10 lat w danej specjalizacji,
 • znajomość zagadnień związanych z pracą sieci IT (UTM, switch, router, radiolinie), bezpieczeństwa sieci IT, systemów Microsoft, systemów serwerowych i SQL Microsoft, wirtualizacji VMWare, monitoringu wizyjnego IP,
 • znajomość zagadnień technologii  CMS Wordpress, MySql, programowania PHP,
 • znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań i podejmowaniu decyzji,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, pakietu biurowego Open/LibreOffice i Microsoft Office,
 • prawo jazdy kategorii B. 

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe w branży wodociągowo-kanalizacyjnej lub pokrewnej,
 • umiejętności projektowania sieci IT,

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz posiadane uprawnienia,
 • oświadczenie do CV zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji - druk do pobrania na stronie www.wik.dzierzoniow.pl.- zakładka BOK- pobierz druki.

 

Wymagane dokumenty wraz z danymi adresowymi (adres, numer telefonu lub e-mail) należy składać w Sekretariacie WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25 A (I piętro) w dni robocze od godziny 700 do godziny 1500 lub na e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl do dnia 24.03.2023 roku. Rozpatrzenie ofert przez Komisję Rekrutacyjną nastąpi w dniu  27.03.2023 roku.