komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

środa, 12 sierpnia 2020

Innocentego, Lecha

Sesja absolutoryjna w Piławie Górnej

niedziela, 5.7.2020 12:00 , komentarze: 6 , odsłony: 1831
kategorie artykułu:

Podczas dziewiętnastego posiedzenia rada udzieliła absolutorium Burmistrzowi Piławy Górnej. - To duży kredyt zaufania i ogromne zobowiązanie - powiedział burmistrz.

Sesja absolutoryjna ma złożoną procedurę, ostatnio rozbudowaną dodatkowo o publiczną dyskusję nad raportem. Większy udział  mieszkańców zapewnia ustawa o samorządzie gminnym.

Ostatnia sesja podsumowała roczną pracę samorządu. Dyskusję nad absolutorium poprzedziło wystąpienie burmistrza. Krzysztof Chudyk przybliżył najważniejsze wnioski z analizy, jaką jest raport o stanie gminy.

Gmina prowadzi rozważną gospodarkę finansową.  Dochody wyniosły ogółem 29 729 557, 10 zł, co stanowi 99,66% planu. - To bardzo precyzyjna realizacja planu dochodów budżetowych - podkreślił burmistrz.

                                                                                Dochody bieżące
                                                                  Dochody majątkowe

Z kolei wydatki, na poziomie 31 818 166,10 zł, dały 94,21% planu. Najwięcej pochłonęły działy: rodzina (7 676 966,47 zł - świadczenia wychowawcze,  w tym 500+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny), gospodarka mieszkaniowa (5 393 130,72 zł, w tym wydatki inwestycyjne na pl. Piastów Śląskich 4) oraz oświata i wychowanie (5 241 484,92 zł, w tym szkoła podstawowa, przedszkole publiczne).

Wśród najważniejszych inwestycji burmistrz wymienił: rewitalizację budynku przy placu Piastów Śl. 4 (wydatki 4 048 603,41 zł), przebudowę mostu drogowego na ul. Sienkiewicza (603 235,07 zł), przebudowę ul. Cichej i muru oporowego przy ul. Sienkiewicza (579 885,69 zł), halę sportową  i wyposażenie siłowni (346 016,33 zł), rozbudowę cmentarza komunalnego (296 169,54 zł), budowę sieci wodociągowej w ul. Górnej (236 724,94 zł), remont instalacji elektrycznej i hydrantowej w przedszkolu (189 491,41 zł), budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Młynarskiej (82 818,99 zł), remonty i modernizacje zasobu komunalnego (100 000 zł), chodniki dla ul. Stawowej (63 965,99 zł), rewitalizację parku miejskiego (46 695,44 zł), dokumentację na budowę żłobka gminnego (36 135,33 zł) oraz kilka zadań o mniejszej wartości (łącznie 6 695 462,87 zł). Poza tym w wydatkach bieżących znalazł się remont nawierzchni ul. Młynarskiej i Osiedle Małe (533 445,20 zł).

Burmistrz zwrócił uwagę również na szereg tzw. inwestycji miękkich, czyli działań z zakresu infrastruktury społecznej, wśród których pojawiły się zupełnie nowe, jak: zainicjowanie Gminnej Rady Seniorów, powołanie Towarzystwa Miłośników Piławy Górnej, akces Piławy Górnej do Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich.

- Bezpośrednie kontakty z mieszkańcami podczas wtorkowych przyjęć  traktuję specjalnie. Przyjąłem 184 interesantów - podkreślał też.  Sprawy dotyczyły kilku ważnych obszarów.

Burmistrz nie pominął nawet promocji ani współpracy zagranicznej. - Przywiązujemy dużą wagę do informowania mieszkańców o tym, co się dzieje w gminie i o inicjatywach podejmowanych przez samorząd. Oprócz ugruntowania wymiany z miastami partnerskimi podjęliśmy też współpracę Braćmi Morawskimi w Czechach - podsumował.

Radni postanowili udzielić wotum zaufania burmistrzowi za rok 2019. Zanim przeszli do głosowania nad absolutorium, wysłuchali kilku rekomendacji. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie finansowe. Po jego zatwierdzeniu piławscy samorządowcy poznali opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz jej wniosek i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium, a także opinie pozostałych komisji i stanowisko Klubu Radnych Obywatelskiego Bloku Samorządowego.

Radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczna pracę i czternastoma głosami „za” postanowili udzielić absolutorium burmistrzowi. „Przeciw” był jeden radny. Burmistrz Krzysztof Chudyk podziękował wszystkim i wyraził uznanie dla efektów całorocznych wysiłków.

- Praca samorządowa ma swoją specyfikę. Jest bardzo różnorodna. We wszystkich obszarach trzeba podejmować właściwe decyzje. Myślę, że one w większości takie właśnie były, czego wyrazem jest to absolutorium. To duży kredyt zaufania i ogromne zobowiązanie. Jak widać, czegoś jeszcze brakuje. Będę się starał znaleźć pełne uznanie. Jeśli były jakieś wątpliwości, to poprzez wspólną analizę udoskonalimy funkcjonowanie naszego samorządu - powiedział. 

Sesja absolutoryjna stała się okazją do zrelacjonowania współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku oraz działań podjętych między sesjami. Do najważniejszych przyjdzie zaliczyć: przekazanie laptopów dla uczniów do realizacji nauczania zdalnego, uzyskanie pozwolenia na budowę i ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy żłobka miejskiego, współpracę z innymi gminami przy realizacji przyszłorocznej modernizacji oświetlenia ulicznego miasta, dofinansowanej z RPOWD, odbiór budowlany remontu dachu remizy strażackiej, starania na rzecz pomocy finansowej udzielanej z budżetu państwa mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku epidemii koronawirusa, wspólny projekt gmin powiatu dzierżoniowskiego na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, dofinansowany z RPOWD.

Podczas dziewiętnastej sesji radni zadecydowali też o przystąpieniu Piławy Górnej do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD – 7 oraz ustalili niższe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych. Obniżenie stawek jest następstwem zmiany przepisów, a udział w ZGPD-7 zapewni prawidłowe funkcjonowanie gospodarowania odpadami komunalnymi przy relatywnie mniejszych kosztach. Wszystkie inne gminy powiatu należą już do związku. Wspólna polityka może pozytywnie wpłynąć na ceny odbioru odpadów komunalnych.

UM Piława Górna

 

Wasze komentarze

Remont budynku pl. Piastów 4 to też zasługa Pana Chudyka???
środa, 08.07.2020 10:50 autor: Kazimierz
Mieli nie kończyć budynku, bo remont się zaczął za kadencji
czwartek, 09.07.2020 09:35 autor: Nad Wisłą
Potwierdzam , sami potakiwacze
środa, 08.07.2020 10:35 autor: Kazimierz
Chyba musi być coś nie tak że dał przeciw
wtorek, 07.07.2020 16:08 autor: Ziutek
Chyba musi być coś nie tak że dał przeciw
wtorek, 07.07.2020 08:51 autor: Ziutek
Sami przytakiwacze jeden nie z tej elyty
poniedziałek, 06.07.2020 19:03 autor: AUTOR
dzisiaj, 4 godz temu
wczoraj, 20 godz temu
5
wczoraj, 20 godz temu
wczoraj, 22 godz temu
poniedziałek, 10.8.2020 11:35
3
poniedziałek, 10.8.2020 11:25
piątek, 7.8.2020 01:00
4
czwartek, 6.8.2020 14:00
1
wtorek, 4.8.2020 06:00
poniedziałek, 3.8.2020 14:15
1
poniedziałek, 3.8.2020 07:00
sobota, 1.8.2020 00:00
4
piątek, 31.7.2020 09:15
piątek, 31.7.2020 00:00
1
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
KANTOR BIELAWA
KANTOR BIELAWA
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar