Sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej

poniedziałek, 23.1.2023 07:40 129 0

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 13 ust. 5 Statutu Gminy Piława Górna, zwołuję XLVII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej VIII kadencji na dzień 26 stycznia 2023 roku. Otwarcie sesji nastąpi o godz. 9.30.

Obrady Rady Miejskiej odbędą się w sali narad Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

Proponowany porządek obrad przekazuję w załączeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Piławie Górnej
Dariusz Madejski

 

UM Piława Górna

Dodaj komentarz

Komentarze (0)