Slim VAT 3 ułatwi rozliczanie podatku

wtorek, 24.1.2023 14:45 206 0

·         Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął projekt ustawy wprowadzającej Slim VAT 3, który ma uprościć rozliczanie przez podatników podatku od towarów i usług. 

·         Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian, o którą apelowała Konfederacja Lewiatan jest rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczeniu podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).

 

 

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów przewiduje zmiany, które przyczynią się do ułatwienia i uproszczenia rozliczeń VAT.  Zapewnia on również pełniejszą zgodność krajowych regulacji z prawem UE. Dodatkowo realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości w którym uznał on, że przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie w stosowaniu obowiązujących w Polsce rozwiązań w zakresie 20% sankcji.

- Jedną z najbardziej oczekiwanych przez podatników zmian, o którą apelowała Konfederacja Lewiatan jest rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczeniu podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). W konsekwencji, w odniesieniu do WNT podatek naliczony i należny będą mogły być rozliczane w tym samym okresie. Spowoduje to neutralność tych transakcji i zlikwiduje konieczność monitorowania dochowania obecnego, 3-miesięcznego terminu na otrzymanie faktury VAT. Zmiana ta wynika z wyroku TSUE w sprawie C-895/19 – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

 

               Najważniejsze zmiany jakie wprowadzi Slim VAT 3:

1.      Poprawa płynności finansowej firm poprzez rozszerzenie katalogu należności jakie mogą być regulowane środkami z rachunku VAT;

2.      Zmniejszenie formalności VAT w obrocie międzynarodowym;

3.      Szerszy zakres zwolnień z VAT;

4.      Uproszczenie w stosowaniu proporcji VAT;

5.      Prostsze fakturowanie poprzez rezygnację z wystawienia tzw. faktury zaliczkowej (w przypadku otrzymania zaliczki w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym miała miejsce sprzedaż);

6.      Usystematyzowanie zasad przeliczania kursów walut przy fakturach korygujących; 

7.      Konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji stawkowych (WIS), akcyzowych (WIA), taryfowych (WIT) oraz wiążących informacji o pochodzeniu (WIP), zwanych dalej „wiążącymi informacjami”.

 - Z nadzieją patrzymy na kolejne projekty Ministerstwa Finansów, które będą uwzględniać postulaty przedsiębiorców oraz ułatwią im rozliczenia podatkowe tak jak w przypadku pakietu Slim VAT 3 – dodaje Anna Słomińska – Wernik.

                     Konfederacja Lewiatan

Dodaj komentarz

Komentarze (0)