Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji zawodowych”

piątek, 9.12.2022 11:30 526 0

9 grudnia 2022 roku w Zespole Szkół Nr 3 im Kombatantów RP w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji zawodowych” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

W projekcie uczestniczyło 22 uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, technik spedytor, technik geodeta. We wrześniu 2022 roku odbyli 4 tygodniową praktykę zawodową w Hiszpanii. Mobilność poprzedzona była 40 godzinnym kursem języka hiszpańskiego oraz zajęciami kulturowymi i pedagogicznymi, które miały za zadanie przygotować młodzież do zagranicznego stażu.

Zespół projektowy „Ekonomika” podzielił się doświadczeniami dotyczącymi organizacji i zarządzania całym przedsięwzięciem. Najważniejsze były jednak relacje uczestników tegorocznych staży. Uczniowie opowiedzieli o miejscach pracy, przydzielonych zadaniach zawodowych oraz o swoich wrażeniach z pobytu w Hiszpanii.

Każdy z uczestników otrzymał dokumenty potwierdzające nabyte kompetencje i umiejętności: Certyfikat Europass Mobilność oraz Certyfikat Szkolenia Praktycznego przygotowany przez firmę partnerską.

Udział uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w zagranicznych praktykach zawodowych wpisał się na stałe w harmonogram działań placówki. W latach 2015-2022 roku zrealizowano 7 projektów staży zawodowych.

Dzięki pozyskanym środkom w łącznej kwocie

482 479,00 Euro

2 148 387,00 PLN

w działaniach wzięło udział 198 uczniów ze wszystkich profili kształcenia.

Nadrzędnym celem jest uzyskanie przez uczniów nowych umiejętności zawodowych oraz rozwój posiadanych już kwalifikacji w branży, w której młodzież się kształci. Dodatkowo każdy projekt zakłada wsparcie mobilności zawodowej młodych ludzi, poprawę znajomości języków obcych, rozwój kreatywności i przedsiębiorczości oraz doskonalenie kompetencji organizacyjnych i społecznych. Działania wspierają także rozwój szkoły w zakresie prowadzenia kształcenia zawodowego oraz współpracy i wymiany doświadczeń na poziomie międzynarodowym.

Realizacja praktyk zagranicznych pozwala nabyć pewności siebie i lepiej oceniać swoje możliwości przy podnoszeniu kwalifikacji, aplikowaniu o pracę, uczestnictwie w innych projektach czy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej po zakończeniu szkoły.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)