Sprostowanie odnośnie budowy światłowodu w gminie Dzierżoniów

poniedziałek, 21.11.2022 07:40 250 0

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Dzierżoniów dot. budowy sieci Internetu światłowodowego przez różnych operatorów, informujemy, że ww. działania prowadzone są bez porozumienia z Urzędem Gminy Dzierżoniów.

Informacje udzielane przez Orange Polska z siedzibą w Dzierżoniowie o partycypowaniu w procesie budowy łącza tj. ustalanie przebiegu trasy, listy odbiorców, terminy realizacji, etc. są nieprawdziwe. W Urzędzie Gminy Dzierżoniów jedyne działania podejmowane w związku z budową światłowodu związane są z wydawaniem zgód na lokalizacje tych sieci w nieruchomościach gminnych.

W związku z powyższym została złożona skarga do operatorów telekomunikacyjnych. Jednocześnie informujemy, że jeżeli chcą Państwo zasięgnąć informacji czy w pobliżu Państwa miejsc zamieszkania planowana jest inwestycja związana z instalacją Internetu światłowodowego zapytania należy kierować do firm zajmujących się budową tego rodzaju sieci.

UG Dzierżoniów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)