Szkoła Podstawowa nr 10 im. Polskich Olimpijczyków

poniedziałek, 28.11.2022 14:00 594 0

W piątek, 18 listopada w Szkole Podstawowej nr 10 z oddziałami sportowymi w Bielawie odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Polskich Olimpijczyków. W wydarzeniu uczestniczyli goście honorowi - paraolimpijczyk w podnoszeniu ciężarów - bielawianin Mariusz Tomczyk oraz Dariusz Goździakiem – złoty medalista olimpijski w pięcioboju nowoczesnym, przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął POLSKI KOMITET OLIMPIJCZYKÓW.

Z ramienia gminy Bielawa przemówienie okolicznościowe wygłosił tego dnia burmistrz Andrzej Hordyj, natomiast obecny także na uroczystości wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bielawy Jarosław Florczak, odczytał podjętą przez radę uchwałę będącą oficjalnym aktem potwierdzającym nadanie tytułu. 

Skąd pomysł na taką nazwę? 

Szkoła Podstawowa nr 10 od wielu lat ma w swoim cyklu kształcenia oddziały sportowe, które kierunkowe są na kilka dyscyplin. Aby uwiarygodnić, że szkoła „żyje duchem sportu”, Dyrekcja wraz z Radą Rodziców, za aprobatą Burmistrza i Rady Miasta, podjęła decyzję o nadaniu wspomnianego tytułu placówce. We wrześniu br., radni 21 głosami „za”, przyjęli bowiem stosowną uchwałę w tej sprawie, w efekcie której w miniony piątek odbyła się wspomniana celebra. 

Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy, upamiętniającej nadanie imienia Polskich Olimpijczyków i ufundowanie sztandaru Szkole Podstawowej na 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie. Odsłonięcia dokonał Mariusz Tomczyk wraz z Dariuszem Goździak. Wydarzenie uświetniły przepiękne występy dzieci i młodzieży, przygotowane przez kadrę szkoły. 

Tytuł Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków otwiera przed szkołą szereg możliwości. Uczniowie będą mieli bowiem możliwość m.in. rokrocznego spotykania się z olimpijczykiem innej dyscypliny sportowej i tym samym poznawania różnych dziedzin świata sportu. Kto wie, być może wśród uczniów tej szkoły, choć jedna osoba odkryje kiedyś w sobie, mocne na miarę olimpiady, sportowe zacięcie do jednej z wybranych konkurencji. Jeśli jednak do tego nie dojdzie, bez wątpienia taki tytuł otwiera szkole szereg możliwości rozwoju i kształcenia w „duchu sportowym”. Jest to także doskonała promocja samej Bielawy.

Warto dodać, że jeden z głównych celów strategicznych miasta brzmi: „Sport jako alternatywa spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdrowych postaw wśród mieszkańców Bielawy”.

UM Bielawa

Dodaj komentarz

Komentarze (0)