komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

wtorek, 18 maja 2021

Eryka, Feliksa

W poniedziałek sesja Rady Miejskiej. Online

czwartek, 22.4.2021 12:00 , komentarze: 0 , odsłony: 195
kategorie artykułu:

Program wspierania dzierżoniowskich rodzin, stypendia dla  uzdolnionych artystycznie dzieci i prace nad planami zagospodarowania przestrzennego dla kilu obszarów Dzierżoniowa to główne tematy najbliższej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną,sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa odbędzie się w formie wideokonferencji. Będzie ją można śledzić na żywo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z 28 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (29 marca 2021 r.).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 oraz dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie- projekt nr 276.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponaglenia na bezczynność Rady Miejskiej Dzierżoniowa - projekt nr 277.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - projekt nr 278.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 - projekt nr 279.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów – projekt nr 280.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po stronie południowej ulicy Kilińskiego, przy granicy Dzierżoniowa z Pieszycami - projekt nr 281.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie, pomiędzy linią kolejową nr 137 i ulicą Paderewskiego - projekt nr 282.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Świdnickiej, pomiędzy obwodnicą i granicą Dzierżoniowa z Nowizną - projekt nr 283.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2021 rok – projekt nr 284.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - projekt nr 285.
 14. Przedstawienie sprawozdania rzeczowego jednostki organizacyjnej gminy za 2020 r. - Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.
 15. Przedstawienie sprawozdania rzeczowego jednostki organizacyjnej gminy za 2020 r. - Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie.
 16. Przedstawienie sprawozdania rzeczowego jednostki organizacyjnej gminy za 2020 r. - Dziennego Domu Senior + w Dzierżoniowa.
 17. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w 2020 r.
 18. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny za 2020 r.
 19. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Dzierżoniów przyjazny seniorom za 2020 r.
 20. Informacja o planie wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości oraz planach zagospodarowania przestrzennego w 2020 r.
 21. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Dzierżoniowa za I kwartał 2021 r.
 22. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach, w tym o braku odpowiedzi terminowych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie sesji.

UM Dzierżoniów

 

Wasze komentarze

wczoraj, 11 godz temu
wczoraj, 11 godz temu
niedziela, 16.5.2021 17:45
4
niedziela, 16.5.2021 09:00
piątek, 14.5.2021 11:13
1
piątek, 14.5.2021 10:52
Sushi Dzierżoniów
Sushi Dzierżoniów
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Mati Autogaz
Mati Autogaz
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec