komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

sobota, 28 listopada 2020

Leslawa, Zdzislawa

XXII Sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej

wtorek, 27.10.2020 10:57 , komentarze: 0 , odsłony: 159
kategorie artykułu:

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz § 13 ust. 5 Statutu Gminy Piława Górna, zwołuję XXII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej VIII kadencji na dzień 30 października 2020 roku. Otwarcie sesji nastąpi o godz. 9.30.

Obrady Rady Miejskiej odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

Z uwagi na obowiązujący nadal stan zagrożenia epidemicznego. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Stosownie do treści  art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374), organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (..) mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia (..), a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

XXII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piławie Górnej w dniu 30 października 2020 r., godz.: 09:30

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

4. Wystąpienie Pana Stanisława Jurcewicza Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

5. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Piława Górna za I półrocze 2020 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piława Górna oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej za I półrocze 2020 roku.

7. Informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych oraz ich wykorzystaniaw I półroczu 2020 roku.

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych w 2020 roku.

9. Informacja na temat oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

10.a. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - projekt uchwały nr 115/2020,

10.b. przystąpienia Gminy Pilawa Górna do prac nad utworzeniem i opracowaniem Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 - projekt uchwały nr 116/2020,

10.c. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 – projekt nr 117/2020,

10.d. umorzenia postępowania skargowego - projekt uchwały nr 118/2020,

10.e. pozostawienia skargi bez rozpoznania - projekt uchwały nr 119/2020,

10.f. uznania skargi na działalność Burmistrza Piławy Górnej za bezzasadną – projekt uchwały nr 120/2020.

11. Wnioski i zapytania radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego posiedzenia.

UM Piława Górna

 

Wasze komentarze

piątek, 27.11.2020 14:55
4
piątek, 27.11.2020 14:53
piątek, 27.11.2020 10:15
piątek, 27.11.2020 08:28
środa, 25.11.2020 20:14
czwartek, 26.11.2020 15:26
czwartek, 26.11.2020 14:59
czwartek, 26.11.2020 14:52
czwartek, 26.11.2020 13:35
czwartek, 26.11.2020 12:48
2
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Restauracja Gaspar
Restauracja Gaspar
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Autorejestrowanie
Autorejestrowanie
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Katrin salon kosmetyczny
Katrin salon kosmetyczny
Radiotaxi BIS
Radiotaxi BIS
Mati Autogaz
Mati Autogaz
HOTEL MIODOWY
HOTEL MIODOWY
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Sprzęt rehabilitacyjny
Sprzęt rehabilitacyjny
Restauracja Teatralna
Restauracja Teatralna
Impress kurs tańca
Impress kurs tańca
Studio Językowe Status
Studio Językowe Status
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Autocentrum JOL-LAK
Autocentrum JOL-LAK