komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
ZKM
WALUTY
FORUM

niedziela, 17 stycznia 2021

Antoniego, Rościsława

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej

poniedziałek, 23.11.2020 14:45 , komentarze: 0 , odsłony: 1067
kategorie artykułu:

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz § 13 ust. 5 Statutu Gminy Piława Górna, zwołuję XXIII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Piławie Górnej VIII kadencji na dzień 26 listopada 2020 roku. Otwarcie sesji nastąpi o godz. 8.30

Obrady Rady Miejskiej odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) dopuszczona została możliwość zdalnego trybu obradowania organów kolegialnych jednostki samorządu terytorialnego.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piławie Górnej

w dniu 26 listopada 2020 r., godz.: 08:30

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
4.  Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.  Informacja na temat rozwoju sportu w mieście - wykorzystanie obiektów sportowych      na terenie miasta.
6.  Rozpatrzenie projektów uchwał:

6.a. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Piława Górna - projekt uchwały nr 121/2020,

6.b. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Piława Górna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 - projekt uchwały nr 122/2020,

6.c. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2020 – projekt uchwały nr 123/2020,

6.d. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dzierżoniowskiemu - projekt uchwały nr 124/2020,

6.e. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piława Górna – projekt uchwały nr 125/2020,

6.f. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/84/2020 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty – projekt uchwały nr 126/2020,

6.g. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/85/2020 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – projekt uchwały nr 127/2020,

6.h. w sprawie uchylenia uchwały Nr 96/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości – projekty uchwały nr 128/2020,

6.i. w sprawie uchylenia uchwały Nr 103/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt uchwały nr 129/2020,

6.j. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piława Górna – projekt uchwały nr 130/2020.

7.      Wnioski i zapytania radnych.8.      Sprawy różne.9.      Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego spotkania. UM Piława Górna

 

Wasze komentarze

piątek, 15.1.2021 15:55
2
piątek, 15.1.2021 20:43
piątek, 15.1.2021 20:45
piątek, 15.1.2021 15:05
czwartek, 14.1.2021 11:00
środa, 13.1.2021 11:13
wtorek, 12.1.2021 17:30
2
wtorek, 12.1.2021 19:50
Wymarzone wesele
Mati Autogaz
Impress kurs tańca
Restauracja Teatralna
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Sklepy Wielobranżowe BEJ
Radiotaxi BIS
Restauracja Gaspar
Autorejestrowanie
Studio Językowe Status
tanie laptopy poleasingowe
Autocentrum JOL-LAK
Sprzęt rehabilitacyjny