Zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaźwinie

niedziela, 12.3.2023 08:00 280 0

10 marca 2023 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Jaźwinie. W zebraniu oprócz strażaków uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Łagiewniki Jarosław Tyniec, Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki Dobromiła Szachniewicz, Komendant Powiatowy PSP w Dzierżoniowie st. kpt. Sławomir Dudziński, Prezes Zarządu Oddz. Powiatowego OSP RP w Dzierżoniowie dh Dariusz Gortych, Prezes Zarządu Oddz. Gminnego OSP RP dh Piotr Taraszkiewicz, Komendant Gminny OSP dh Tadeusz Szot, inspektor ds. OSP p.Janusz Jaworski.

Sprawozdanie z działalności OSP Jaźwina za 2022 rok przedstawił Prezes dh Marek Wierzbicki. W 2022 roku OSP Jaźwina brała udział 30 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Prezes referował: w 2022 roku udało nam się pozyskać kwotę około 60 tys. zł, były to środki z budżetu Gminy Łagiewniki (24 840), WFOŚiGW (14 900), Fundusz sołecki (8 000), KSRG (5 524), Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Składkowego Rolników (5 500). Dzięki tym dotacjom udało nam się zakupić nową torbę PSP R1, odcinki W-42, 18 par butów, 18 latarek kątowych, stoły oraz krzesła. Pod koniec lutego wybuchła wojna na Ukrainie, co wiązało się z koniecznością zaangażowania się w bezpośrednią pomocą dla uchodźców oraz dla strażaków niosących pomoc na Ukrainie. Bez zbędnej zwłoki zabraliśmy się do działania, na prośbę Komendanta Powiatowego PSP, jako jednostka przekazaliśmy 4 komplety umundurowania oraz 4 odcinki W-75.

Dużym problemem była duża awaryjność samochodu Star 266. Z tego powodu nasza jednostka musiała być kilkukrotnie wycofywana z podziału na dłuższy okres. Koszty utrzymania oraz naprawy samochodu w 2022 wyniosły nas około 11 tys. zł. Dzięki staraniom wielu osób a w szczególności wójta p.Jarosława Tyńca oraz byłego i obecnego Komendanta Powiatowego PSP bardzo wyczekiwany samochód z Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie marki Mercedes w roku bieżącym jest już na wyposażeniu jednostki.

Ciekawym epizodem w minionym roku był udział naszej jednostki w nagraniach do serialu „Pierwsza miłość”. Było to dla nas duże wyróżnienie, zostaliśmy zauważeni przez telewizję Polsat oraz produkcję ATM. Film m.in. pokazuje pracę i działania strażaków. Była to też możliwość pozyskania dodatkowych środków, które przeznaczyliśmy na działalność naszej jednostki. Po sprawozdaniu wyłoniła się dyskusja strażaków i gości.

          Tadeusz Szot
Moja Gmina Łagiewniki

Dodaj komentarz

Komentarze (0)