Zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Wielkiej

piątek, 17.3.2023 21:15 329 0

17 marca 2023 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Ligota Wielka. W zebraniu oprócz strażaków uczestniczyli zaproszeni goście: Zastępca Wójta Gminy Łagiewniki p.Jacek Mikus, Przewodnicząca Rady Gminy Łagiewniki p.Dobromiła Szachniewicz, Prezes Zarządu Oddz. Powiatowego OSP RP w Dzierżoniowie dh Dariusz Gortych, Komendant Gminny OSP dh Tadeusz Szot, inspektor ds. OSP p.Janusz Jaworski.

Sprawozdanie z działalności OSP Ligota Wielka za 2022 rok przedstawił Prezes dh Piotr Taraszkiewicz. W 2022 roku OSP Ligota Wielka brała udział 11 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W roku sprawozdawczym udało się pozyskać kwotę około 42 700 zł, były to środki z budżetu Gminy Łagiewniki (21 840), Z dofinansowań zewnętrznych OSP Ligota Wielka otrzymała kwotę 20 800 zł w tym: dofinansowanie z MSWiA – 1 300 zł, z WFOŚiGW – 12 500 zł, darowizna KRUS - torba medyczna PSP R1 o wartości 5 000 zł, darowizny Koksowni Wiktoria Wałbrzych 2 000. Do ważniejszych zakupów w 2022 r. należy zaliczyć zakup: umundurowania specjalnego, hełmów strażackich 3 szt. wykonano prace remontowe remizy i przygotowanie nowo pozyskanego samochodu pożarniczego Mercedes do działań, które 28 stycznia 2022 r. zostało przekazanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Wielkiej.

Samochód przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Samochód był na wyposażeniu JRG we Wrocławiu. Po sprawozdaniu nastąpiła dyskusja strażaków i gości. Ostatnim i oczekiwanym punktem spotkania była „Grochówka A’la Piotr” serwowana przez prezesa, która wszystkim smakowała.

         Tadeusz Szot
Moja Gmina Łagiewniki

Dodaj komentarz

Komentarze (0)