[FOTO] Dokonano odbioru nowego chodnika w Dzierzkowie

piątek, 19.11.2021 12:35 980 0

18 listopada odbył się oficjalny odbiór I etapu budowy chodnika w Dzierzkowie, w którym uczestniczyli m.in. wójt Jerzy Ulbin, członek Zarządu Powiatu Świdnickiego Alicja Synowska, radny Powiatu Świdnickiego Krystian Ulbin, dyrektor SDPŚ Marek Olesiński oraz sołtys Dzierzkowa Wojciech Kubusiak.

Projekt realizowany był w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dobromierz a Powiatem Świdnickim. Koszt inwestycji wyniósł łącznie 385 000,00 zł, w tym 100 000,00 zł pochodzących z budżetu Powiatu Świdnickiego, 100 000,00 zł otrzymanych przez Powiat z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę i budowę ciągów pieszych i rowerowych na terenie Powiatu Świdnickiego oraz 185 000,00 zł środków własnych Gminy Dobromierz.

Wykonawcą robót była firma BUD-BRUK Jerzy Stelmach z Jaworzyny Śląskiej. W ramach zadania wybudowano 464 m chodnika z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, cząstkowym remontem nawierzchni bitumicznej oraz regulacją studzienek kanalizacji.

Źródło: dobromierz.pl

Dodaj komentarz

Komentarze (0)