[FOTO] Fundusz Sołecki 2022 - narada sołtysów gminy Świdnica

sobota, 20.11.2021 11:04 1586 1

Fundusz sołecki na rok 2022, wytyczne dotyczące dostarczanych faktur przez sołtysów do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, informacje o terminach i zasadach podziału pierwszych 1600 hektarów gruntu po byłym Majątku Ziemskim Stary Jaworów, prezentacja regulaminu konkursu na „Najładniej udekorowane sołectwa w gminie Świdnica – to główne tematy ostatniej narady sołtysów w gminie Świdnica.

Rozpoczynając kolejne w tym roku spotkanie z włodarzami wsi, wójt gminy Teresa Mazurek złożyła podziękowania i gratulacje dla mieszkańców wszystkich sołectw, którzy czynnie włączyli się w organizację dożynek gminnych, a w sposób szczególny dla mieszkańców Jagodnika i Miłochowa, współgospodarzy gminnego święta plonów.

W kolejnym punkcie narady sołtysów przedstawiono projekt funduszu sołeckiego (FS) na rok 2022. Warto podkreślić, że mieszkańcy gminy będą mieli do dyspozycji 1 090 090,18, to o 120,3 tys. w porównaniu z rokiem 2021. Największa kwota w przyszłorocznym funduszu sołeckim (52 473,30 zł.) będzie do dyspozycji mieszkańców z 7 sołectw (pow. 800 mieszkańców) tj. Grodziszcza, Lutomi Dolnej, Lutomi Górnej, Mokrzeszowa, Pszenna, Słotwiny i Witoszowa Dolnego. Z kolei najmniejszą kwotą
15 060,70 tys. będą dysponować mieszkańcy sołectwa Jakubów (87 mieszkańców) – mówiła wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek.

Na co jeszcze planowane jest wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok?

W 2022 roku dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (GOKSiR) na zadania realizowane w ramach FS r będzie wynosiła 542 111,99 zł, w tym na place zabaw 88 800,00 zł, infrastrukturę sportową 99 300,00 zł oraz kulturę - 354 011,99 zł. Kwota przyznanej dotacji będzie tym samym większa o 49 512,69 zł w porównaniu z rokiem 2021. Również środki przeznaczone na działalność kulturalną w 2022 roku są większe o 42 269,00 zł w porównaniu z rokiem bieżącym.

Na zadania inwestycyjne w ramach posiadanego funduszu sołeckiego ( m.in. na modernizację oświetlenia ulicznego, wykonanie dokumentacji projektowych) przeznaczonych zostanie 134,1 tys. zł. i będzie to kwota większa o 87,7 tys. zł. porównując wydatki w roku bieżącym.

W przyszłorocznym funduszu sołeckim na utrzymanie porządku i estetykę wsi zaplanowano kwotę wyższą o 42,2 tys. zł, tj. 436 124,66 zł.

Kolejnym punktem narady była informacja o zasadach podziału pierwszych 1600 hektarów gruntu po byłym Majątku Ziemskim Stary Jaworów. W gminie Świdnica będzie do dyspozycji 344,72 ha (Słotwina 71,11 h, Zawiszów 139,58 ha, Sulisławice 134,03 ha). Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego będzie przeznaczał w/w grunty w dzierżawę na okres 10 lat na podstawie przetargu ofert pisemnych składanych przez rolników. Ocena składanych ofert odbywać się będzie wg ściśle określonych kryteriów. Co ważne, każdy rolnik będzie mógł wylicytować tylko 1 działkę. Ogłoszenia przetargowe publikowane będą na stronie www.kowr.gov.pl, stronie podmiotowej BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego, na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy i sołectw. Stąd też ogromna prośba do pań i panów sołtysów, aby te ogłoszenia z chwilą obowiązku ich publikacji były niezwłocznie umieszczane na tablicach ogłoszeniowych w naszych sołectwach – apelował Zygmunt Balant, kierownik działu Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przedstawił wytyczne dotyczące dostarczanych faktur przez sołtysów do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz zachęcił do udziału w tegorocznym konkursie na "Najładniejsze Świąteczne Przystrojenie Sołectwa". Na zgłoszenia czekamy do 10 grudnia br.

O inwestycjach planowanych do realizacji i współfinansowanych z rządowego programu Polski Ład mówił zastępca wójta gminy Bartłomiej Strózik, podkreślając że gmina Świdnica otrzyma wsparcie w wysokości 9 955 000 zł. z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Grodziszczu, budowę remizy OSP w Gogołowie oraz modernizację boiska w Pszennie.

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Z niedziela, 21.11.2021 15:03
No i po co te maski?