Jak podłączyć gaz do domu? Instrukcja krok po kroku

środa, 4.8.2021 11:01 186

Odpowiedni projekt wewnętrznej instalacji gazowej oraz dobre wykonania przyłącza to świetna droga do oszczędności i wygody w naszym gospodarstwie domowym. Podłączenie gazu do naszego domu pozwala na korzystanie z dosyć taniego surowca jakim jest gaz. To nie jedyna zaleta, instalacja gazowa jest praktycznie bezobsługowa. Nie musimy codziennie pamiętać o dokładaniu węgla, drewna czy ekogroszku do pieca. Jak wykonać podłączenie gazu do nieruchomości? Przedstawiamy krok po kroku jak to zrobić.

Przyłączenie do sieci gazowej

Jeżeli podjęliśmy decyzję, że chcemy doprowadzić gaz do budynku, pierwszym krokiem jaki musimy wykonać jest złożenie wniosku do przedsiębiorstwa gazowego o przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej. Zasady przyłączania budynków do sieci gazowej są regulowane głównie poprzez Ustawę o prawie energetycznym oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2 lipca 2010 r. ws. Szczegółowych warunków funkcjonowania gazowego. Składany wniosek powinien zawierać aktualną mapę sytuacyjną terenu w skali 1:1000 lub 1:500 oraz oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości. Należy również określić wstępny termin planowanego odbioru gazu. Zanim podpisana zostanie umowa o przyłączenie do sieci gazowej, musi zostać wydane pozwolenie na stworzenie projektu przez przedsiębiorstwo energetyczne. Umowa powinna zawierać dane osobowe, firmy muszą podać swoje numery NIP, KRS i REGON. Oprócz tego należy dołączyć zgodę na zajęcie budynku pod budowę przyłącza gazowego. Warunki finansowe zawarte w umowie ustalane są indywidualnie między firmą gazową a inwestorem.

Projekt wewnętrznej instalacji gazowej

Po podpisaniu umowy, inwestor otrzymuje wytyczne, które zawierają się w warunkach przyłączenia budynku do sieci gazowej. Kolejnym krokiem będzie zlecenie wybranemu wykonawcy wykonania kompleksowego projektu instalacji gazowej wraz z przyłączem przy użyciu odpowiednich zaworów do gazu. Projekt ten musi zawierać wcześniej wspomniane wytyczne. Wybierając firmę, której powierzymy projekt instalacji gazowej warto brać pod uwagę czas realizacji, rzetelność obsługi, opinie na temat danej firmy oraz cenę wykonania projektu. Ostateczne umiejscowienie oraz wygląd przyłącza gazowego zależy również od wnioskujących, każdy projekt przyłącza różni się od siebie. Na różnice wpływ ma charakterystyka terenu nieruchomości oraz infrastruktura. Każda zrealizowana inwestycja przyłącza gazowego, przed oddaniem do użytku jest dokładnie sprawdzana pod kątem szczelności zaworów do gazu.

Podpisanie umowy na dostarczanie gazu

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z wybranym dostawcą na dostarczanie paliwa gazowego. Istotny jest fakt, iż opłaty za dostawę gazu naliczane są dopiero w momencie rzeczywistego poboru a nie od czasu podpisania umowy. Pozostaje ostatni krok, jakim jest złożenie wniosku o rozpoczęcie dostawy paliwa gazowego. W dokumencie muszą się znaleźć takie elementy jak techniczny projekt przyłącza, kopia zezwolenia na budowę przyłącza gazowego, oświadczenie kierownika o wykonaniu projektu zgodnie z planem, protokół odbioru oraz dokument potwierdzający pozytywnie zakończone testy szczelności instalacji oraz sprawdzające przewody dymowe. Instalacja przyłącza gazowego związana jest z szeregiem formalności. Warto jednak pamiętać, że dużym ułatwieniem jest zarówno obsługa przedsiębiorstw gazowych oraz firm odpowiadających za projekty przyłączy gazowych.