Jaki był rok 2018 dla SP ZOZ?

poniedziałek, 10.12.2018 08:22 4630

Misja SP ZOZ w Świdnicy:  „Chcemy być zespołem ludzi zawsze gotowych służyć fachową opieką Tobie i Twoim bliskim. Bezpiecznie i w dobrej atmosferze dążymy do osiągnięcia najważniejszego celu, jakim jest Twoje zdrowie. Chcemy być dumni z przynależności do zespołu, który tworzy dla Ciebie najwyższą jakość usług medycznych.”

Cele personelu to: bezbłędnie diagnozować, skutecznie leczyć i troskliwie pielęgnować.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy  świadczy usługi w zakresie lecznictwa zamkniętego na terenie całego powiatu świdnickiego w 2 szpitalach: Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym "Latawiec" w Świdnicy i  Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Żarowie.

- Koniec roku to dobry czas, do podsumowań i podziękowań- mówi Grzegorz Kloc, dyrektor RSS „Latawiec”. -To doskonała okazja, by podziękować całemu personelowi szpitala, wszystkim jego pracownikom i współpracownikom. Mam świadomość, że praca w szpitalu wiąże się z dużym stresem, że wymaga od personelu odporności fizycznej i psychicznej.  Personel wykonuje przy pacjencie bardzo ciężką pracę, co przekłada się na duże obciążenie zarówno psychiczne jak i fizyczne. Za tę ciężką pracę dziękuje im z całego serca. Pragnę podziękować także naszym pacjentom za zrozumienie w chwilach trudnych, za cierpkie, ale konstruktywne uwagi i wszystkie wyrazy sympatii. W imieniu swoim i pracowników SP ZOZ składam im życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

STATYSTYCZNIE O SZPITALU:

W 2018 roku szpital sprawował opiekę nad pacjentami w 15 oddziałach o łącznej liczbie 368 łóżek. Do października 2018 r. w oddziałach szpitalnych leczonych było ok 42 000 pacjentów, oprócz leczenia szpitalnego poradnie specjalistyczne, udzieliły łącznie ok 21 000 tysięcy porad w poradniach: Ginekologiczno – Położniczej, Okulistycznej, Onkologicznej, Chorób Naczyń/Angiologicznej, Medycyny Pracy, Gruźlicy i Chorób Płuc. Do października 2018 urodziło się ok 1100 dzieci w tym 47% dziewczynek i 53% chłopców.

Warto dodać, że pielęgniarki i położne stanowią ponad 50% załogi w szpitalu. Średnia wieku personelu pielęgniarskiego to 48 lat, a lekarskiego - 45 lat. W dobie braków kadry pielęgniarskiej i lekarskiej jednym z ważniejszych zadań dyrekcji  jest utrzymanie obecnej ilości personelu (doświadczonego, dobrze wyszkolonego, chętnie uczestniczącego w kształceniu podyplomowym) oraz podejmowanie działań w celu wprowadzania do systemu personelu pomocniczego, który wykonywałby czynności opiekuńcze.

W 2018 roku  szpital wzbogacił się o nowy, specjalistyczny sprzęt.  Wartość środków trwałych zakupionych i przyjętych do ewidencji (do października 2018 r) opiewa na kwotę ponad 11 mln złotych.

Zakupiono m.in.:

- rezonans magnetyczny,

- aparaty USG, kardiomonitory, modułowy system telemetryczny, kardiostymulatory na oddział kardiologii,

- system chłodzenia skóry głowy Paxman na oddział onkologii klinicznej,

- diatermie chirurgiczną na Blok Operacyjny,

- do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii:  automatyczny skaner do zdjęć RTG, densytometr rentgenowski,

- komory laminarne i szafy termostatyczne do Laboratorium Mikrobiologicznego,

- nowe stoły  operacyjne dla bloku porodowego, SOR i gabinetu zabiegowego chirurgii,

- najnowsze kardiomonitory dla oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

- nowe klimatyzatory w pomieszczeniu serwerowni, zestawy komputerowe, terminale danych, czy urządzenia wielofunkcyjne

- wdrożono e-usługi

Szpital stale poszerza ofertę w zakresie diagnostyki i lecznictwa. Posiada wiele certyfikatów TUTAJ dyplomów i wyróżnień m.in. zajął 1 miejsce w województwie dolnośląskim wśród szpitali publicznych w Rankingu Szpitali 2017. Ranking Szpitali, jest częścią realizowanego od ponad 10 lat ogólnopolskiego programu Bezpieczny Szpital Przyszłości został przygotowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ). W tym samym rankingu zajął również 1 miejsce w Polsce w kategorii „Sieć szpitali poziomu II” i 5 miejsce w Polsce kategorii „Złota setka”.

Pacjentom chcącym skorzystać z usług szpitala przypominamy Procedurę Przyjęcia.

Warunkiem przyjęcia do szpitala jest posiadanie skierowania. W przypadkach nagłych pacjenci przyjmowani są bez skierowania. Przy przyjęciu pacjent powinien okazać się dowodem osobistym oraz ważnym udokumentowanym ubezpieczeniem tj.: legitymacja ubezpieczeniowa, odcinek renty emerytury lub inny dokument potwierdzający opłacenie składek zdrowotnych w ZUS.

Regionalny Szpital Specjalistyczny "Latawiec" 

ul. Leśna 27-29
tel. 74 85 83 732

 

ZACHĘCAMY DO LEKTURY INNYCH ARTYKUŁÓW:  

1/  Co kobiety powinny wiedzieć o oddziale ginekologiczno położniczym Szpitala Latawiec? 

http://doba.pl/dsw/artykul/co-kobiety-powinny-wiedziec-o-oddziale-ginekologiczno-polozniczym-szpitala-latawiec-/18763/15

2/  Co w ofercie Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Szpitala LATAWIEC? 

http://doba.pl/dsw/artykul/co-w-ofercie-zakladu-diagnostyki-obrazowej-i-radiologii-szpitala-latawiec-/19253/15 

3/ Co warto wiedzieć o Laboratorium Szpitala LATAWIEC?
http://doba.pl/dsw/artykul/co-warto-wiedziec-o-laboratorium-szpitala-latawiec-/19771/15 

4/ Czy grożą nam epidemie chorób zakaźnych?

https://doba.pl/index.php?mod=articles&func=article&id=20190&cat_id=15&site=dsw 

5/ Kiedy POZ a kiedy SOR? Co pacjent powinien wiedzieć?

https://doba.pl/index.php?mod=articles&func=article&id=20735&preview=05ead621e9e7f376b80bf92116a5c29b&site=dsw

6/ Jakie są nowe formy diagnozy i terapii w onkologii?

https://doba.pl/dsw/artykul/jakie-sa-nowe-formy-diagnozy-i-terapii-w-onkologii-/21320/15

7/ Szpital LATAWIEC kupił nowoczesny densytometr do pomiaru gęstości kości

https://doba.pl/index.php?mod=articles&func=article&id=22062&preview=ce92f3e36b239319040060436cc5960c&site=dsw

8/ Nowotwory dziedziczne - światowej klasy specjaliści w świdnickim szpitalu

https://doba.pl/dsw/artykul/nowotwory-dziedziczne-swiatowej-klasy-specjalisci-w-swidnickim-szpitalu/22603/0

fot.  dr Marek Pająk i Andrzej Szymczuk