komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

sobota, 6 czerwca 2020

Norberta, Laurentego

Pismo prezydent Świdnicy do Ministra Edukacji Narodowej

wtorek, 24.3.2020 13:45 , komentarze: 0 , odsłony: 397
kategorie artykułu:

 

                                          Dariusz Piontkowski

                                           Minister Edukacji NarodowejSzanowny Panie Ministrze,

wydane przez Pana rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410) określa:

1) jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostaje czasowo ograniczone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

2) okres, na jaki zostaje ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty;

3) zakres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Tekst rozporządzenia jest bardzo ogólnikowy, w zasadzie nie zawiera konkretnych regulacji odnośnie funkcjonowania szkół i przedszkoli na czas od 12 do 25 marca 2020 r. W związku z tym rodzi się dużo wątpliwości,a dyrektorzy placówek, nauczyciele i rodzice każdego dnia zadają nam dziesiątki pytań, na które nie do końca znamy odpowiedzi.

Uprzejmie proszę zatem o wyjaśnienie:

1) na jakiej podstawie prawnej wydano zalecenia/rekomendacje MEN uszczegółowiające m. in. organizację pracy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przedszkoli i szkół, zamieszczone na stronie internetowej resortu w dniach:

a) 11 marca 2020 r.: „Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”,

b) 16 marca: „Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych”;

2) jak należy interpretować i na jakiej podstawie prawnej stwierdzenia/pojęcia:

a) gotowość do pracy nauczycieli (definicja pojęcia oraz narzędzia egzekwowania „gotowości”),

b) „zawieszenie do 25 marca 2020 r. prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nie oznacza zawieszenia przez szkoły wszystkich form działalności…” (o jakie zatem formy chodzi?),

c) „w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Edukacji Narodowej rekomenduje, aby w okresie zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do minimum ograniczyć obecność nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych w szkole” (jak rozumieć to minimum w przełożeniu na konkretny czas pracy?),

d) „zdalne nauczanie” (ten punkt budzi wielkie kontrowersje, szczególnie wśród rodziców, na których nakłada się dodatkowe, czasochłonne obowiązki).

Jako przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego, będącego organem prowadzącym publiczne przedszkola i szkoły podstawowe oczekuję od Pana Ministra:

1) zainicjowania koniecznych zmian w ustawach Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela; 

2) wydania szczegółowego (rozstrzygającego wątpliwości opisane powyżej) rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

3)  pilnych zmian w obowiązujących rozporządzeniach regulujących m. in.: kalendarz roku szkolnego 2019/2020 oraz terminy sporządzania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli.

 

 

Wasze komentarze

środa, 3.6.2020 10:08
czwartek, 28.5.2020 09:11
czwartek, 14.5.2020 09:15
czwartek, 14.5.2020 09:13
poniedziałek, 11.5.2020 18:18
2
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
SKUP AUT
SKUP AUT
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D