Podnoszą kwalifikacje, aby dbać o bezpieczeństwo mieszkańców

poniedziałek, 2.8.2021 11:19 542 0

Taktyka gaszenia pożarów i działań ratowniczych oraz zajęcia z praktycznej obsługi sprzętu strażackiego i wyposażenia osobistego strażaków były przedmiotem szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Świdnica.

Szkolenie ukończyło 10 druhów, w tym:

OSP Panków – 4
OSP Mokrzeszów – 1
OSP Burkatów – 1
OSP Grodziszcze – 2
OSP Lutomia – 1
OSP Gogołów - 1

Absolwenci po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu nabyli uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w najbliższym czasie zapewne będą nieść pomoc mieszkańcom naszego powiatu.

W gminie Świdnica funkcjonuje 8 jednostek OSP w tym 3 należą do Krajowego System Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), a łączna ilość czynnych druhów wynosi 145.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)