PRACA: Zootechnik

piątek, 3.9.2021 08:15 463

Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu  Ząbkowickim Spółka z o.o.

przyjmie do pracy na stanowisko :

ZOOTECHNIK

 

Miejsce pracy: Stado Ogierów Książ, ul. Jeździecka 3, 58-306 Wałbrzych

Osoba zatrudniona na wymienionym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • stały i bezpośredni nadzór nad działem hodowli koni
 • dbałość o kondycję i stan zdrowia zwierząt,
 • organizowanie pracy podległych pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji hodowlanej.

 

Oczekiwania, jakie stawiamy kandydatom to:

 • wykształcenie  wyższe kierunkowe
 • prawo jazdy kat. B ( E )
 • kreatywność,
 • zaangażowanie w pracę
 • doświadczenie w branży

      Zatrudnionym osobom oferujemy:

 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • pracę na pełen etat w oparciu o umowę pracy,

Forma kontaktu:

Oferty CV prosimy przesyłać na adres:

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim

Plac Kościelny 1   57-230 Kamieniec Ząbkowicki 

Lub mailem:    sekretariat@ohz-kamieniec.pl

Oferty należy składać do dnia  31.09.2021.

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000075325, kontakt sekretariat@ohz-kamieniec.pl, tel. (48)748173214, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na   stanowisko zootechnika  w Stadzie Ogierów Książ.  Wyrażam nadto zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez okres do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko podane wyżej, lecz nie dłużej niż do końca następnego roku kalendarzowego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

.................................................................

(data i podpis kandydata do pracy)