Prawie 500 podpisów pod petycją przeciwko podręcznikowi do HiTu. Starostwo zabrało głos w sprawie

sobota, 24.9.2022 14:51 1609 9

 Nowy przedmiot historia i teraźniejszość zastąpił przedmiot wiedza o społeczeństwie realizowany w liceum, technikum oraz szkołach branżowych w zakresie podstawowym. Wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym dla uczniów technikum i liceum pozostaje bez zmian. Wydany niedawno podręcznik do HiT wzbudza spore kontrowersje ze względu na zawarte w nim treści.

Ministerstwo Edukacji i Nauki decyzję o wprowadzeniu do szkół nowego przedmiotu argumentuje potrzebą przybliżenia uczniom zaniedbywanego dotąd często okresu historii najnowszej.

W dniu 16.09. 2022 roku do Starostwa Powiatowego w Świdnicy wpłynęła petycja FUNDACJI ENDOMAMA, sygnowana przez Panią Annę Gromek, Prezesa Zarządu, poparta podpisami 470 osób. Kierowana do organu prowadzącego szkoły ponadpodstawowe na terenie Powiatu Świdnickiego jest apelem o wycofanie z listy podręczników obowiązujących w klasach I liceum i technikum pozycji „Historia i teraźniejszość 1. Podręcznik dla liceów i techników. 1945-1979” autorstwa Wojciecha Roszkowskiego, wydanej przez wydawnictwo Biały Kruk.

Według wnoszących petycję podręcznik ten skonstruowany jest na bazie subiektywnych opinii autora i przedstawia, zniekształcony, nieprawdziwy a wielu wypadkach krzywdzący obraz historii, teraźniejszości oraz społeczeństwa, które na ich tle funkcjonowało i funkcjonuje. Jako inne argumenty podnoszone są kwestie nawoływania do nienawiści do osób o innych poglądach, okrutne określenia w stosunku do dzieci poczętych w wyniku zastosowania metody in vitro czy też dzieci wychowujących się bez rodziców biologicznych.

- Jako fundacja jesteśmy przeciwko podręcznikowi „Historia i teraźniejszość” autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego – mówi Anna Gromek Prezes Zarządu Fundacji.  - Rodzicielstwo to coś najpiękniejszego, co może się przydarzyć w życiu. Nie każda para ma to szczęście, że udaje jej się zostać rodzicem w sposób naturalny. Metoda in-vitro, to często ostatnia deska ratunku dla par pragnących zostać rodzicami. Przy braku finansowania tej metody przez Państwo, to niezwykle kosztowna procedura. Kobieta przechodzi kuracje hormonalną i bolesne pobieranie jajeczek tylko po to by zostać matką, by od pierwszych chwil poczęcia kochać bezgranicznie, bezwarunkowo i do końca swoich dni. Tymczasem prof. Wojciech Roszkowski demonizuje w swoim podręczniku dzieci poczęte dzięki tej metodzie, obraża nas rodziców oraz nasze dzieci porównując ich przyjście na świat z hodowlą. Jest to wstrętne, obrzydliwe oraz niepojęte. Nie ma na to naszej zgody. Z podręcznikiem i zawartymi w nim skandalicznymi treściami należy bezwzględnie walczyć. Szkoła ma zadanie przekazywać wiedzę i kształtować w naszych dzieciach prawidłowe wzorce zachowania, rozwijać talenty dzieci, uczyć miłości do ojczyzny i szacunku do jej historii. Ale żadna szkoła nie ma prawa wpływać na światopogląd uczniów, ukierunkowując go w konkretną stronę. Szkoła musi być wolna od dyskryminacji, wykluczenia oraz
przemocy.

- To dobry sygnał, że jednak istnieje kontrola społeczna procesu edukacji młodzieży – stwierdza Piotr Fedorowicz Starosta Świdnicki – zwłaszcza w przypadkach kiedy program nauczania najdelikatniej mówiąc jest kontrowersyjny.

W obecnym stanie prawnym właściwe do rozpatrywania petycji wpływających do organów samorządowych są Komisje Petycji Skarg i Wniosków, pracujące przy radach organów. Petycja Fundacji ENDOMAMA zostanie przekazana przewodniczącemu Rady Powiatu, a następnie przewodniczącemu komisji, która zajmie się jej rozpoznaniem.

- Dzisiaj nadzór nad realizacją programu nauczania sprawuje kurator – informuje Starosta Fedorowicz – Organ prowadzący nie ma żadnego wpływu na podstawy programowe a co za tym idzie na wybór podręczników. To decyzja szkoły, decyzja nauczyciela. Nie chcieliśmy, jako Zarząd Powiatu, w ślad za innymi samorządami z Polski dawać jakichkolwiek oficjalnych wytycznych dla naszych placówek oświatowych, które to wytyczne i tak byłyby nieskuteczne. Zaufaliśmy naszym nauczycielom pozostawiając szkołom wybór podręczników i nie zawiedliśmy się.

W żadnej ze szkół ponadpodstawowych, dla której organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki „Historia i teraźniejszość 1. Podręcznik dla liceów i techników. 1945-1979” Roszkowskiego nie jest wykorzystywana do nauki przedmiotu. To pozytywna informacja dla wnioskodawców na czele z  Anną Gromek.

- Dla dobra ogólnego najlepiej będzie jeśli publicystyka Roszkowskiego zajmie godne miejsce dla tego typu twórczości – komentuje Starosta Fedorowicz – Niech będą to półki w placówkach pocztowych. Gdyby nie znaleźli się nabywcy Poczta Polska ma doświadczenie w likwidacji bezwartościowych papierów.

Na posiedzenie Komisji Petycji, Skarg i Wniosków Rady Powiatu Świdnickiego zaproszeni zostaną wnioskodawcy lub jego przedstawiciele. Zważywszy na to, że posiedzenia komisji są jawne udział każdego mieszkańca zainteresowanego sprawą jest dopuszczalny. O terminie posiedzenia komisji poinformujemy na stronie Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

O kontrowersyjnym podręczniku pisaliśmy tutaj  - https://www.doba.pl/dsw/artykul/dzieci-z-in-vitro-to-hodowla-ludzi-swidnica-przeciw-wprowadzeniu-kontrowersyjnego-podrecznika/42798/31

 

Przeczytaj komentarze (9)

Komentarze (9)

sobota, 24.09.2022 15:32
Te 500 podpisów to sobie w buty wsadź!! Jak trzeba...
lewaczka, z dumą lewaczka poniedziałek, 26.09.2022 11:03
to spróbuj - prawaku - przeprowadzić UCZCIWE referendum. Policzymy głosy.
poniedziałek, 26.09.2022 19:13
Dawaj policzymy głosy i w końcu zrobimy z lewactwem porządek...
poniedziałek, 26.09.2022 12:56
To lewaczko podważasz decyzję i polecenie ministra edukacji? A referendum...
I uderzył Grom.. poniedziałek, 26.09.2022 11:33
A więc to groźba ,bo z góry zakładacie że przegracie....
matka sobota, 24.09.2022 18:42
Moje wnuki na Zachodzie chodza tez do szkół prywatnych bo...
Olo poniedziałek, 26.09.2022 11:23
Prywatne szkoły dla tępaków i snobów. A w życiu...
Jan sobota, 24.09.2022 18:34
I mamy Rosję, ba gorzej jak w Rosji. Nie...
Obserwuję sobota, 24.09.2022 19:46
Za chwilę zaczną być zbierane podpisy w sprawie referendum,potrzebne pół...