Progi zwalniające na ulicy Spółdzielczej?

środa, 28.7.2021 09:48 877 0

Ograniczenie prędkości przy ulicy Spółdzielczej w Świdnicy poprzez zamontowanie progów zwalniających- o to w swojej interpelacji w imieniu mieszkańców apeluje radny Wiesław Żurek.

- Mieszkańcy twierdzą, że przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi, po drugie do poprawy komfortu życia mieszkańców szczególnie budynków przy tej ulicy, oddalonych od jezdni zaledwie o metr. Zwłaszcza jeśli chodzi o odgłos samochodów poruszających się po jezdni wykonanej z kostki granitowej - opisuje problem Wiesław Żurek.

Rzeczywiście, instalacja progów zwalniających może znacząco przyczynić się do redukcji prędkości przez kierowców. Jest jednak druga strona medalu. Ich montaż niesie ze sobą też sporo wad m.in. zwiększenie hałasu, ponadnormatywna emisja spalin pojazdów, które przekraczają próg, konieczność zwalniania pojazdów uprzywilejowanych- pogotowia, straży pożarnej, policji podczas wykonywania interwencji. 

Wcześniej z podobną interpelacją, ale dot. ulicy Letniej zwrócił się do urzędu radny Jan Jaśkowiak.

- Informuję o zagrożeniach płynących z zastosowania takiego rozwiązania dlatego oczekujemy, że wniosek złożą mieszkańcy nieruchomości lub administratorzy wspólnot mających swoje posesje przy omawianej ulicy, w odległości do 50 metrów od każdego progu - odpowiedział wiceprezydent, Jerzy Żądło. - Jeżeli takie dokumenty wpłyną do urzędu, zostaną przedłożone Zespołowi Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jeśli wydana zostanie pozytywna decyzja opracowany zostanie nowy projekt zmiany organizacji ruchu, który z kolei trafi do służb m.in. policji czy pogotowia ratunkowego, które też muszą wydać pozytywną opinię. Następnie zatwierdzić go musi starosta, jako zarządzający gminnymi drogami. Wówczas przystąpimy do realizacji.

Na odpowiedź urzędu ws. ulicy Spółdzielczej czekamy, do tematu wrócimy.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)