komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

środa, 12 sierpnia 2020

Innocentego, Lecha

Sesja pełna niezgody

piątek, 3.7.2020 08:03 , komentarze: 1 , odsłony: 317
kategorie artykułu:

Na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Miejskiej w Świebodzicach nie był obecny burmistrz miasta Paweł Ozga, który poinformował w środę, że poniedziałkowy termin wyklucza jego udział w obradach ze względu na zaplanowany wcześniej wyjazd. Radni nie uwzględnili tego faktu i termin został ustalony zgodnie z wnioskiem. Dodać też należy, że w niedzielę, czyli dzień przed sesją odbyła się I tura wyborów Prezydenta RP. Za przygotowanie biurowo – techniczne, w tym odbiór materiałów z wyborów zaangażowani są pracownicy urzędu, o czym burmistrz  również wspominał na sesji w dniu  24.06.2020 r.

Drugą cześć sesji rozpoczęło wystąpienie Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, świebodziczanina Ireneusza Zyski, który poinformował radnych i mieszkańców o wysokości wsparcia jaką otrzymają gminy w ramach tzw. tarczy inwestycyjnej. Gmina Świebodzice może wnioskować o kwotę 1 412 825 zł. Wiceminister odniósł się w swoim wystąpieniu również do polityki informacyjnej Burmistrza Miasta, która w jego ocenie jest prowadzona nieprawidłowo. Wystąpienie posła spotkało się z ostrą krytyką ze strony radnego Rady Miejskiej Zbigniewa Opalińskiego, który wskazał, że było ono agitacją wyborczą, na którą nie powinno być zgody Przewodniczącej podczas sesji Rady Miejskiej.

W toku obrad radni Rady Miejskiej przyjęli również projekty uchwał w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2020-2026. Jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe i przyjęto raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach. Ponadto uchwalono projekt dotyczący ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Świebodzice.

Wniosek mieszkańców z zastrzeżeniami radnych opozycji       

Kolejnym punktem obrad było nadanie nazwy ulicy biegnącej w granicach działek 82/1, 73, 76 położonych w obrębie Pełcznica 1 – Szybowcowa. Projekt spotkał się z negatywnym przyjęciem przez radnych klubów Wspólne Świebodzice i Obywatelskie Świebodzice, którzy próbowali podważyć jego sensowność, zarzucali ingerowanie w ład przestrzenny ulic, a nawet posuwali się do nieuzasadnionego kpienia z nazwy, proponując w zamian m.in. oponową. Wartym podkreślenia jest fakt, że projekt uchwały trafił pod obrady rady na wniosek mieszkańców, właścicieli nieruchomości położonych przy omawianej ulicy i to właśnie oni jako mieszkańcy miasta zaproponowali taką nazwę, podkreślając usytuowanie traktu w sąsiedztwie lądowiska gminnego. Podobna sytuacja miała miejsce podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 11 maja 2020 r., kiedy radni nie przyjęli, a wcześniej ośmieszyli inicjatywę władz miasta, aby na cześć najstarszych mieszkańców miasta kładkę pieszą na rzece Pełcznicy nazwać Kładką Stulatka. Ostatecznie w przypadku ulicy Szybowcowej, inaczej niż w maju, projekt uchwały został przyjęty 7 głosami radnych, podczas gdy 11 wstrzymało się od głosu.

Długą dyskusję wśród obradujących wywołał projekt uchwały intencyjnej, dotyczący przystąpienia Miasta Świebodzice do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”. Na wniosek merytoryczny Wiceprzewodniczącego Tomasza Czekaja do projektu wprowadzono poprawkę, aby przygotowanie ww. dokumentu odbyło się „wewnątrz urzędu w ramach zatrudnienia przez pracowników Urzędu Miejskiego”. Obszerne wyjaśnienia kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego na temat specyficznego charakteru opracowania i konieczności przygotowania go przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz zaplecze techniczne, nie zostały wzięte pod uwagę przez część radnych i projekt z poprawką został przyjęty.

W toku dalszego procedowania radni podjęli uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Świebodzice, a następnie w głosowaniu jawnym wybrali dwójkę radnych Rady Miejskiej: Zofię Marek i Adama Tobiasza na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

UM Świebodzice

 

Wasze komentarze

wczoraj, 18 godz temu
wczoraj, 19 godz temu
poniedziałek, 10.8.2020 13:28
poniedziałek, 10.8.2020 12:45
poniedziałek, 10.8.2020 13:23
poniedziałek, 10.8.2020 11:32
poniedziałek, 10.8.2020 11:18
piątek, 7.8.2020 17:22
piątek, 7.8.2020 17:19
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD