Stypendia wójta dla zdolnej młodzieży przyznane

czwartek, 27.10.2022 07:21 418 0

25 października Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń wręczył najzdolniejszym uczniom stypendia naukowe, artystyczne i sportowe za rok szkolny 2021/2022. Osobiste gratulacje zostały złożone prymusom ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Marcinowicach - Mai Migo i ze Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach - Klaudii Woźnej.

 W sumie przyznane zostało 34 stypendia10 w dziedzinie nauki (uczniom, którzy osiągnęli na świadectwie średnią minimum 5,0), 6 stypendiów artystycznych (laureatom olimpiad, konkursów, zawodów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i osobom biorącym aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych Gminy Marcinowice), 12 stypendium w dziedzinie sportu, 2 artystyczno-sportowe, 2 naukowo-sportowe oraz 2 stypendia dla prymusów szkół.

Była to także okazja do podziękowania dyrekcji szkół  – Beacie Golczewskiej i Joannie Mazance za wsparcie młodzieży w dążeniu do jak najlepszych wyników w nauce.

foto - UG Marcinowice

Dodaj komentarz

Komentarze (0)