Podsumowano kampanię "Pola Nadziei" w Ziębicach [FOTO]

piątek, 9.6.2023 15:45 1347 0

„Pola Nadziei” to międzynarodowy program, którego celem jest pozyskanie pieniędzy na rzecz hospicjów i pomoc ludziom terminalnie chorym. Szerzenie idei hospicyjnej, mówienie o potrzebie i możliwościach opieki nad chorymi ma uwrażliwiać społeczeństwo, przypominając o chorych i cierpiących. Celem kampanii jest także propagowanie zasad opieki paliatywnej oraz wolontariatu. Jednocześnie jest to szeroka i długotrwała akcja edukacyjna propagująca poczucie wspólnoty i solidarności z potrzebującymi, rozwijająca odruchy pomocy i empatii wobec chorych.

Od wielu lat w akcji uczestniczą dzieci i młodzież z naszych gminnych szkół i przedszkoli. W tym roku do akcji włączyły się Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach oraz Szkoła Podstawowa w Henrykowie. Akcja odbywa się corocznie we współpracy z Hospicjum Domowym Nadzieja w Strzelinie. Dzięki zaangażowaniu naszych uczniów Hospicjum Domowe Nadzieja w Strzelinie przekazuje Gminie Ziębice systematycznie sprzęt rehabilitacyjny, m.in. łóżka dla obłożnie chorych, które można wypożyczyć w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

Tegoroczna akcja prowadzona była najpierw w wymienionych powyżej szkołach, a jej kulminacyjnym punktem była kwesta podczas Dni Ziębic na Stadionie Miejskim w Ziębicach. Oprócz zbiórki pieniędzy odbyła się również sprzedaż ciast przygotowanych przez rodziców. W ramach akcji zebrano w sumie 3704,67 zł.

Szczególne podziękowania należą się koordynatorom akcji w szkołach oraz pracownikom szkół, którzy angażują się w promowanie akcji. Od wielu lat koordynatorami akcji w szkołach są:

  • Magdalena Masłowska–Wójtowicz ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie
  • Patrycja Kuś i Danuta Kudryńska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach
  • Agnieszka Korczewska i Agnieszka Bartkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach.

Podziękowania należą się również Elżbiecie Sawickiej - intendentce Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach, wszystkim rodzicom, którzy upiekli smaczne ciasta, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, która zaangażowała się w zbiórkę pieniędzy.

Koordynatorem akcji w Gminie Ziębice jest Gminne Centrum Edukacji i Sportu.

GCEiS Ziębice

Dodaj komentarz

Komentarze (0)