komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
pks
mpk

niedziela, 18 sierpnia 2019

Ilony, Bronislawa

« strona 20 z 22 »

Starosta Wałbrzyski kandydatem do Zarządu Związku Powiatów Polskich

21 stycznia Jacek Cichura, Starosta Wałbrzyski, na zaproszenie Prezesa PSL Wicepremiera Janusza Piechocińskiego, uczestniczył w warszawskim spotkaniu starostów. W Centrum Szkoleniowo-KonferencyjnymKrajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Samopomoc Chłopska spotkało się ponad stu starostów z całej Polski. W porządku obrad znalazły się takie kwestie jak jubileusz 25-lecia Odrodzonego Samorządu terytorialnego, a także przygotowania do zbliżającego się Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Starosta Wałbrzyski został przez gremium kandydatem do Zarządu Związku Powiat&o
czwartek, 22.1.2015 10:36
1556

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w Wałbrzychu

Prezydent Miasta Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, w nawiązaniu do rozpoczętych konsultacji społecznych, zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, poświęconym zagadnieniomw zakresie projektu dokumentu pn.:  „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” "Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" to postępowanie oceniające wpływ zaplanowanych w Strategii Zintegrowanych Inw
czwartek, 22.1.2015 10:27
795

Nowa formuła zarządzania kryzysowego

19 stycznia, podczas posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Jacek Cichura, Starosta Wałbrzyski zaprosił zgromadzonych do pracy nad nową formułą zarządzania kryzysowego na terenie powiatu wałbrzyskiego.  - Nowemu Zarządowi zależy na zerwaniu z fikcją. Należy wypracować mechanizmy sprawnego zarządzania antykryzysowego, przyszliśmy tu do pracy i chcemy działać realnie, a nie „na papierze” – zapowiedział Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura. Zespół rozpoczął prace nad usprawnieniem procedur niezbędnych do działania i koordynacji służb w przypadku sytuacji kryzysowej. Przedstawiciele służb pozytywnie zaopiniowali gotowość Starosty do realnej pomocy podcz
czwartek, 22.1.2015 09:13
1567

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Mieroszowie

BURMISTRZ GMINY MIEROSZÓW  Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Nr LXI/290/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 października 2014 r. w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 oraz Zarządzenia Nr 91/2012 Burmistrza Mieroszowa z dnia 24 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mieroszów przyznawany
środa, 21.1.2015 11:05
785

Kto i ile dostał na rozwój sportu?

Urząd Miasta Wałbrzycha przeznaczył w tym roku 720 tys. zł na rozwój sportu.  Jak co roku najwięcej dostały dyscypliny zespołowe, w tym: 405 tys. zł dostał Klub Piłkarski Górnik Wałbrzych, 130 tys. zł - Stowarzyszenie Górnik 2012, 101 tys. zł - Towarzystwo Sportowe Victoria PWSZ, 50 tys. zł - Akademicki Zespół Sportowy PWSZ Wałbrzych i 20 tys. zł - Młodzieżowy Klub Sportowy Chełmiec.  W sportach indywidualnych pulą podzieliły się dwie organizacje: Lekkoatletyczny Klub Sportowy Górnik - 8,5 tys.zł oraz Uczniowski Klub Tańca Sportowego Cordex - 5,5 tys.zł Pieniądze powinny być przeznaczone w szczególności na organizację treningów,
wtorek, 20.1.2015 14:37
1089

Bartolik już wkrótce bez mandatu?

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha radni rozpatrzą uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Mirosława Bartolika z powodu niezłożenia w ustawowym terminie wniosku o urlop bezpłatny do Urzędu Gminy. W myśl z art. 24b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r., poz.594 z późn. zm). osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Ni
wtorek, 20.1.2015 10:49
946

Które wałbrzyskie szkoły do likwidacji?

Na najbliższej sesji 22 stycznia radni miejscy będą debatować nad uchwałą w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych przy ulicy Przywodnej i likwidacji szkół wchodzących w jego skład (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 i Technikum nr 7).Zdaniem inicjatorów likwidacji, baza szkolna Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych jest zbyt obszerna a jej niepełne wykorzystanie spowodowane jest zbyt małą ilością uczniów. Zgodnie z założeniami, od 1 września 2015 roku uczniowie ZS Techniczno-Budowlanych będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej. ZS nr 5 ma w całości przejąć oddziały klasowe ZS Techniczno-Budowlanych, co oznacza, że uczniowie
wtorek, 20.1.2015 10:42
1451

Rozwój turystyki na pierwszym planie

15 stycznia 2015 r. Burmistrz Gminy Mieroszów Marcin Raczyński zorganizował spotkanie z przedstawicielami firm i organizacji pozarządowych działających w branży rekreacyjno – turystycznej.  W zebraniu wzięło udział 31 zaproszonych gości, wśród których obecni byli m.in. właściciele pensjonatów, ogrodu zoologicznego ZOO Farma w Łącznej, domów agroturystycznych, wyciągów narciarskich, prezes Fundacji In Situ, jak również przedstawiciele Rady Miejskiej.  Pilotażowe spotkanie miało na celu rozpoznanie zasobów i możliwości zaplecza turystycznego w Gminie Mieroszów, ale przede wszystkim nawiązanie ścisłej wsp&o
wtorek, 20.1.2015 09:59
1085

Spotkanie burmistrza z przedstawicielami organizacji pozarządowych

13 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie burmistrza Głuszycy z przedstawicielami organizacji pozarządowych funkcjonującymi na terenie Głuszycy.  – Gmina ze swej strony deklaruje gotowość współpracy z wszystkimi stowarzyszeniami, fundacjami i klubami sportowymi, które działają na rzecz głuszyczan. Zależy mi, by każda organizacja pozarządowa czuła się potrzebna, ponieważ swoją pracą wspieracie Państwo mieszkańców naszej gminy w wielu ważnych dziedzinach życia społecznego, począwszy od zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony, poprzez działania kulturalne, edukacyjne, sportowe, skończywszy na pomocy najuboższym oraz promocji działań służących integracji mieszkańców – powiedzi
poniedziałek, 19.1.2015 13:54
840

Spada bezrobocie

Jak wynika z danych statystycznych prezentowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu, ilość osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2014 roku spadła w stosunku do ilości bezrobotnych zarejestrowanych w styczniu. Spadek bezrobocia odnotowały wszystkie gminy powiatu wałbrzyskiego.
poniedziałek, 19.1.2015 12:35
1294

Ruszył punkt informacyjny dla osób doświadczających przemocy

Realizując działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach informuje, że na terenie naszej Gminy funkcjonuje punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy. Punkt mieści się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Bogaczowicach, gdzie w każdą środę od godziny 16.00 do 18.00 dyżuruje Pani Anna Gałusińska – Kurator Zawodowy z Sądu Rejonowego w Wałbrzychu oraz Członek Zespołu Interdyscyplinarnego. Jeżeli Ty lub Twoi bliscy doświadczacie przemocy domowej lub jesteś świadkiem przemocy i potrzebujesz wsparci
poniedziałek, 19.1.2015 11:45
729

Zmiany w spółkach miejskich?

Jak podaje Radio Wrocław Bogdan Stanek prawdopodobnie nie będzie już prezesem Centrum Aktywnego Wypoczynku, Aqua-Zdrój. Na stanowisku zastąpi go Mariusz Gawlik - dotychczasowy dyrektor kompleksu.Bogdan Stanek objął stanowisko kierownicze w Aqua-Zdroju  w momencie gdy Centrum było jeszcze w budowie. Teraz ma zająć fotelprezesa w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych. Według nieoficjalnych informacji Radia Wrocław, w czwartek i piątek o zmianach będą decydowały rady nadzorcze obu spółek. Stanowiska mają być objęte tymczasowo, do momentu rozpisania konkursów.
piątek, 16.1.2015 15:45
828

Zaproszenie na konsultacje społeczne w Jedlinie-Zdroju

Szanowni Państwo,  Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”.  „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 – 2020” określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które mają wpływ na rozwój obszaru
sobota, 17.1.2015 18:00
850

Zaproszenie na konsultacje społeczne w Walimiu

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Walim zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 – 2020” określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problem&a
sobota, 17.1.2015 14:15
911

Zaproszenie na konsultacje społeczne w Wałbrzychu

Szanowni Państwo, Prezydent Wałbrzycha Pan Roman Szełemej, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. "Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej". "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. "Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 - 2020" określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, go
piątek, 16.1.2015 11:42
1152

Zaproszenie na konsultacje społeczne w Głuszycy

Szanowni Państwo, Burmistrz Głuszycy Roman Głód zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 – 2020” określającej zin
sobota, 17.1.2015 14:05
899

Sukces Krajowego Funduszu Szkoleniowego zależy od pracodawców, także dolnośląskich!

Efektywne wykorzystanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego będzie w dużej mierze zależało od współpracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców. To one powinny promować fundusz, organizować spotkania z przedsiębiorcami oraz konsultacje i poradnictwo  dla lokalnych pracodawców. Jednym z istotnych instrumentów służących poprawie jakości zasobów pracy w Polsce oraz lepszemu ich dostosowaniu do wymogów zmieniającego się rynku pracy jest powołany niedawno Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). W naszej ocenie jego efektywność będzie zależała od zainteresowania pracodawców
czwartek, 15.1.2015 16:22
833

Zaproszenie na konsultacje społeczne w Czarnym Borze

Wójt Gminy Czarny Bór, Pan Adam Górecki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest dokumentem wykonawczym do przyjętej w 2012 r. „Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013 – 2020” określającej zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, które mają wpływ na rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej.  "Prognoza oddział
czwartek, 15.1.2015 15:09
934

Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 15 latach od zakończenia eksploatacji węgla

Przebieg procesu likwidacyjnegoPo zmianach politycznych w 1989 roku rozpatrywany był problem likwidacji kopalń wałbrzyskich, ale decyzji ostatecznych niepodejmowano, gdyż obawiano się niepokojów społecznych mieszkańców Wałbrzycha.Przełomowym momentem, który zadecydował o podjęciu decyzji o likwidacji Zagłębia, było pismo z dnia 20 lutego 1990 roku Przewodniczącego Komisji Górniczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Wałbrzyskiej Krzysztofa Betki do Ministra Przemysłu Tadeusza Syryjczyka. Do pisma dołączone było opracowanie wykonane przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Biura Projektów w Gliwicach pt. „Op
czwartek, 15.1.2015 09:34
1018

50 tys. zł na seniorów, kulturę fizyczną, turystykę i krajoznawstwo

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w 2015 roku w następujących zakresach: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: działalność na rzecz osób starszych i seniorów; edukacja, jako forma spędzania wolnego czasu, zakładanie i prowadzenie kursów, szkoleń, uniwersytetów dla seniorów; organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym - organizacja senioralii powiatowych; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
środa, 14.1.2015 11:06
936

Spotkanie burmistrza Głuszycy z senatorem Wiesławem Kilianem

W poniedziałek 12. 01. 2015 w związku z rozpoczynającą się kadencją nowych władz samorządowych senator RP pan Wiesław Kilian spotkał się z burmistrzem Głuszycy panem Romanem Głodem. Rozmowa dotyczyła omówienia trudnej sytuacji finansowej naszej gminy oraz aktualnych problemów, które występują w Głuszycy. Zaniepokojony bieżącym stanem finansów Głuszycy senator ziemi wałbrzyskiej wyraził gotowość pomocy oraz chęć współpracy w kreowaniu pozytywnego wizerunku naszej gminy. Pan Wiesław Kilian zadeklarował wsparcie przy staraniach o dokończenie remontu drogi wojewódzkiej nr 381 (część ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej). Poza tym w czasie rozmowy zwrócono uwagę na możliwość rozwoju naszej gminy i gmi
środa, 14.1.2015 10:32
1143

415,5 mln euro na dolnośląskie przedsiębiorstwa i innowacje

Mowa o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W przyjętym przez Komisję Europejską dokumencie w pierwszej osi priorytetowej „Przedsiębiorstwa i innowacje” do dyspozycji dolnośląskich firm jest 415,5 mln euro. Działania osi ukierunkowane są na wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, oraz wzmacnianie konkurencyjności MŚP. Realizowane w ramach osi projekty przyczynią się do: podniesienia jakości i stopnia wykorzystania badań naukowych prowadzonych w regionie, zwiększenia nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwach, poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorstw, czy podniesienia konkuren
środa, 14.1.2015 09:48
1061

Straż Miejska apeluje do mieszkańców Wałbrzycha

Od piątku 09.01.br. w rejonie dzielnicy Wałbrzycha Śródmieście dochodzi do chuligańskich wybryków. Nieznani sprawcy (prawdopodobnie dwóch młodych mężczyzn) niszczą elewacje nowo wyremontowanych kamienic w obrębie Śródmieścia malując na nich graffiti.   Niszczyciele działają najczęściej późnym wieczorem. Wszystkie graffiti przedstawiają niemożliwy do odczytania napis, kombinację słów, czy liter- niewiadomego znaczenia; wykonane są zieloną, jaskrawą farbą. Zniszczone zostały elewacje budynków m.in. na Pl. Magistrackim, w Rynku, ul. Pługa, Chrobrego, Kościuszki, Zajączka.
wtorek, 13.1.2015 14:09
1
2076

Odpady komunalne a działalność gospodarcza

Straż Miejska w Wałbrzychu informuje, że rozpoczęła się weryfikacja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Wałbrzycha w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych.   Czynnościami kontrolnymi objęte zostanie blisko 6 tysięcy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach osoby prowadzące działalność gospodarczą zapewniają czystość i porządek poprzez wyposażenie swojej placówki w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych.
wtorek, 13.1.2015 13:25
1518

Świdnicki magazyn pełen żywności a biedni głodują

Do kuriozalnej sytuacji doszło w wyniku nowej dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej nowych kryteriów dochodowych. W Świdnicy w Banku Żywności, który obsługuje swym zasięgiem m.in. Wałbrzych, Kudowę Zdrój, Strzegom, Bystrzycę Kłodzką czy Milicz zalega 30 tysięcy gotowych do wydania paczek. Termin ich rozprowadzenia mija wraz z końcem stycznia.  - Zarząd PKPS-u, na którego scedowane jest rozdanie p
wtorek, 13.1.2015 11:37
840

Służby Powiatu Wałbrzyskiego - przygotowanie na ferie

12 stycznia w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego rozmawiano na temat przygotowania podmiotów podległych Staroście Wałbrzyskiemu do nadchodzących ferii. Głównym celem tej komisji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Wałbrzyskiego, ma ona też pomóc staroście w realizacji zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, a także wspierać współpracę z samorządami gmin, stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. – Kwestie będące w centrum zainteresowania tej komisji uważam za jeden z moich priorytetów. Liczę na ścisłą współpr
wtorek, 13.1.2015 09:21
2067

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Mieroszów

1. Ciąg drogi krajowej nr 35 od Unisławia poprzez Kowalową ul. Wałbrzyska, ul .Dąbrowszczaków , ul.Wolności i ul.Mickiewicza w Mieroszowie i drogę w stronę Granicy Państwa obsługuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon Dróg w Wałbrzychu, tel. 074 840 08 20 lub 074 841 03 65 wew. 16  2. Drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy tj. ul. Główna w Sokołowsku, ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Kwiatowa, ul. Hoża, droga nr 3383D Mieroszów - Nowe Siodło, droga nr 3470D Mieroszów - Kochanów, droga nr 3385D - przez wieś Łączna, droga nr 3384D przez wieś Golińsk, droga nr 3362 D przez wieś Rybnica Leśna w stronę Andrzejówki obsługuje Starostwo Powiatowe,
poniedziałek, 12.1.2015 11:34
997

Atrakcje przyrodnicze na składowisku w Czarnym Borze

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom informuje, że ich nowy projekt znalazł się na liście rankingowej Ministerstwa Środowiska. Tym razem lubawska spółka zamierza zrekultywować dwa zamknięte składowiska, w Lubawce i Czarnym Borze. Jeśli projekt uzyska dofinansowanie, będzie zrealizowany do końca 2015 roku, a obejmie łącznie około 7,5 ha (5 ha w Lubawce i 2,5 ha w Czarnym Borze) rekultywowanych kwater. Zostaną one obsadzone ciekawą roślinnością, powstaną tam także ścieżki przyrodnicze. Rekultywacja ma ograniczyć negatywny wpływ znajdujących się tam odpadów, w szczególności przedostanie się odcieków do wód gruntowych i emisji gazów składowiskowych do atmosfery (m.in. metanu). Wartość brutt
poniedziałek, 12.1.2015 11:30
872

Noworoczne spotkanie opłatkowe PSL w Wałbrzychu

Na zaproszenie Prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Wałbrzychu Piotra Zimnickiego ponad 100 osób, członków, sympatyków PSL i zaproszonych gości wzięło udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym przez Zarząd Powiatowy PSL w Wałbrzychu. Spotkanie odbyło się 9 stycznia w siedzibie PSL w Wałbrzychu. Swoją obecnością w uroczystości zaszczycili m.in. Grażyna Cal-Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Jacek Cichura, Starosta Wałbrzyski, Teodor Stępa- Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" Henryk Ryszard Kmiecik, Poseł Klubu Parlamenta
poniedziałek, 12.1.2015 11:23
1363
wtorek, 13.6.2017 15:40
1
czwartek, 15.8.2019 07:55
1
środa, 14.8.2019 09:00
poniedziałek, 25.3.2019 15:58
czwartek, 3.1.2019 14:30
26
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
CENTRUM MEBLOWE
CENTRUM MEBLOWE
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Mati Autogaz
Mati Autogaz
SKUP AUT
SKUP AUT
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki