„Bezpieczna droga do szkoły” - Wrocław przygotowuje oznakowanie na rozpoczęcie roku szkolnego

środa, 31.8.2022 12:29 331 0

W połowie sierpnia rozpoczął się w mieście program „Bezpieczna droga do szkoły”, który jest realizowany przez Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia, Oficer Pieszą, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu oraz Straż Miejską. Celem programu jest bezpieczeństwo dzieci na drodze do szkoły.
 

W ramach programu Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczyna odnawianie przejść dla pieszych w otoczeniu szkół. Prace obejmują również montaż dodatkowego oznakowania, balustrad, słupków blokujących oraz wysp separujących, ponieważ są to dodatkowe elementy, które wpływają na bezpieczeństwo dzieci.
 
- To kolejny rok, w którym podejmujemy działania, aby dzieci w drodze do szkoły były bezpieczne. Chcemy zachęcać dzieci do przemieszczania się
w sposób aktywny i przekonywać rodziców, by pozwalali dzieciom samodzielnie docierać do szkoły. Tworzenie odpowiednich warunków
w najbliższym otoczeniu wejścia do szkoły to jedno z istotnych działań w kierunku zmiany nawyków komunikacyjnych najmłodszych – mówi Anna Szmigiel-Franz, Oficer Piesza z Biura Zrównoważonej Mobilności.

„Zebra” wita dzieci przed szkołami
 
- W tym roku w ciągu dwóch tygodni odświeżyliśmy 40% przejść dla pieszych. Docelowo wykonamy ich od 450 do 500 przy 122 szkołach we Wrocławiu – dodaje Klaudia Piątek, rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
 
Oznakowanie przy szkołach powinno przede wszystkim zapewnić dobrą widoczność również po zmierzchu oraz w warunkach dużej wilgotności. Ponadto linie namalowane na jezdni muszą charakteryzować się odpowiednią trwałością, być odporne na ścieranie i brudzenie się oraz zapewnić właściwe parametry odblaskowości przez cały okres użytkowania.
 
- Podczas prac wykorzystujemy specjalną farbę drogową – wyjaśnia Piątek. – Oznakowanie jest również odblaskowe i przeciwpoślizgowe. Odblask uzyskuje się poprzez posypanie powierzchni mikrokulkami szklanymi. W czasie naszej akcji zużywamy nawet do 2,5 ton odblaskowych mikrokulek.
 
Bezpiecznie na rozpoczęcie szkoły
 
Natomiast w dniu 1 września nad bezpieczeństwem uczniów w drodze do szkoły będzie czuwała wrocławska Straż Miejska. Będzie to II etap akcji, gdzie stałym bezpośrednim nadzorem zostanie objętych 7 placówek oświatowych, w okolicach których występowały zwiększone zagrożenia komunikacyjne.
W późniejszym terminie strażnicy działaniami obejmą 19 szkół podstawowych i zespołów szkolnych ze szczególną uwagą na klasy 0–III. Zakres i częstotliwość prowadzonych działań uzależniona została od poziomu występujących zagrożeń  i możliwości kadrowych.
 
- Dzieci w wieku wczesnoszkolnym są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa na drodze. Niewielki wzrost i często ograniczone pole widzenia, spowodowane często nieprawidłowym parkowaniem kierowców samochodów – zwłaszcza  w pobliżu przejść dla pieszych, prowadzą do tego, że dzieci dostrzegają zagrożenia ze strony jadących samochodów zbyt późno albo niewłaściwie oceniają sytuację. Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły, raz jeszcze zwracamy się do kierowców, o zachowanie szczególnej ostrożności i zwiększonej uwagi  w pobliżu szkół – wyjaśnia Waldemar Forysiak ze Straży Miejskiej Wrocławia. - Podczas złej pogody lub mgły łatwo przeoczyć dzieci w ruchu ulicznym.
 
Program „Bezpieczna droga do szkoły” przez cały rok
 
W ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły” kontynuowana jest też akcja „Szkolna Ulica” – w tym roku w nowym wydaniu.
 
- Planujemy wrócić do szkół, w których realizowaliśmy działania pilotażowe, by przeprowadzić ewaluację zrealizowanych działań i wypracować lepszy model wdrożeń w kolejnych latach – tłumaczy Anna Szmigiel-Franz.
 
Ponadto Biuro Zrównoważonej Mobilności od kilku lat prowadzi program „Młodzi – aktywnie zMOBILizowaNI” polegający na kompleksowej edukacji w zakresie aktywnej mobilność, w szczególności praktycznego korzystania z roweru, we wrocławskich placówkach oświatowych. Program przez edukację i promocję przemieszczania się pieszo, rowerem i innymi urządzeniami transportu osobistego (UTO), ma na celu zmianę przyzwyczajeń transportowych wśród najmłodszych wrocławian oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa w drodze do szkoły. W tym roku szkolnym w zajęciach edukacyjnych weźmie udział kolejnych kilkuset uczniów i nauczycieli wychowania komunikacyjnego. W zajęciach wykorzystywane są m.in. materiały multimedialne i filmowe, które są dostępne dla wszystkich na stronie: https://www.wroclaw.pl/komunikacja/kampanie-spoleczne.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)